Home

Lønn renholder kommune 2021

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

Lønnsnivået varierer i Kommune-Norge. Særlig er gapet stort mellom lederlønningene og lønna til vanlige ansatte i enkelte kommuner. Se hvordan det er i din kommune her Kvinner hadde 86,1 prosent av menns lønn i 2015 Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,2 prosent i 3. kvartal 2014 til 86,1 prosent i 3. kvartal 2015. I offentlig sektor gikk kvinners andel av menns månedslønn ned fra 88,1 prosent til 87,4 prosent, mens den i privat sektor var uendret på 84,4 prosent KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i kommunal- og fylkeskommunal sektor. Er du ansatt i en kommune eller fylkeskommune, vil arbeidsgiveren din mest sannsynlig være tilslutta KS. Unntaket er Oslo kommune, som er et eget tariffområde Isteden ble lønnen redusert med 40.000 kroner i forhold til det hun tjente som ufaglært i Audnedal kommune. Hun trodde først det var gjort en feil, men måtte sjokkert konstatere at det var det ikke. Da hun tok det opp med kommunen, som er hennes arbeidsgiver, forklares det med at lønnen er basert på hovedtariffavtalen Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 187,66 kr. (tidligere: 181,43 kr - 1.12.2018-31.5.2019). Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 139,62 kr. (tidligere: 133,39 kr - 1.12.2018-31.5.2019)

Renholdsoperatører utfører vedlikehold og renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør har du varierte arbeidsoppgaver og du håndterer ulike maskiner og ny teknologi i arbeidet. Du kan også jobbe som renholder uten å ha fagbrev.. Arbeidet kan variere fra eksempelvis spesialrenhold på operasjonsstuer, renhold på fly, tog, skip og offshore til renhold. Lønn og avtaler . Fagforbundets aller viktigste jobb er å sørge for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Hvert år forhandler vi for våre om lag 395 000 medlemmer. Den jobben klarer vi Oslo kommune, KA, Virke-HUK og KS' tariffområde som tilbyr slik avtale Du kan også finne forskjellen mellom kvinner og menns lønn, eller hva som vanlig å tjene i kommunen du bor. Finn gjennomsnittslønnen i nærmere 400 utvalgte yrker for kvinner og menn Månedslønnen vi bruker for å sammenligne ulike yrker, omfatter den avtalte lønnen i tillegg til uregelmessige tillegg og bonus 771117 Avlagt og bestått medisineksamen: Lønn som fagarbeider II (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 13 000) 771119 Mer enn 2 års studietid: Lønn som fagarbeider III (kompetansetillegg TT-kode 1434 kr. 18 000) 771120 Etter endt utdanning, men før autorisasjon foreligger lønn som sykepleier/vernepleier (oppgaver som fagarbeider

§ 4 Lønn for ventetid mv. 1. Renholder som blir tilsagt arbeid et bestemt klokkeslett uten å bli tilvist arbeid, skal ha timebetaling for ventetid. Forutsetning for betaling for ventetid er at vedkommende møter presis. Hvis en renholder blir tilkalt til tilfeldig arbeid uten å få arbeid eller får arbeid av mindre enn 2 timer Lønn etter tariff. Pensjonsordning i KLP. Evt. spørsmål kan rettes til avdelingsleder for byggdrift i Oppdal Kulturhus ivar.moldal@oppdal.kommune.no , tlf 900 16 234. Søknadsfrist: fredag 30. mai 2016 B/200-2016 Dokument nr.: 15/01573-2 Arkivkode: 530 Dato: 07.11.2016 Saksbehandler: PAI Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten PAI, LØNNSSTATISTIKK FOR 2016, RETTLEDNING OG KODEOVERSIKTER FOR KONTROLL, AJOURHOLDLISTER OG NYE OPPGAVER TIL PAI-REGISTERET Dette rundskrivet erstatter B-rundskriv nr. 200/2015 Harstad kommune - Ferievikarer 2016 (assistent/renholder) Vårref 3195. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Skrevet Juni 20, 2016 Skrevet Juni 20, 2016 Jeg personlig har 340 000 som årsinntekt som ufaglært renholder i kommune. Har ansiennitet etter andre ting. Er godt opp i årene også Hun som faktisk vasker skikklig er bare gammel husmor, og har mindre i lønn Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke fagorganisert, lønnes du etter hovedtariffavtalen for LO Stat, Unio og YS Stat Oppdatert 6. november: Alver kommune har ilag med Bergen og kommunane rundt laga ei felles tiltakspakke som skal bremse smitteutviklinga i regionen. 05.11.2020. Nye tiltak frå regjeringa. Regjeringa har i dag innført nye tiltak for å stagge koronasmitten og hindre ei ny nedstenging av landet Alle arbeidstakere over 18 år som jobber for en privat renholdsbedrift skal ha minst 177,63 kroner i timelønn (per august 2018; satsen vil trolig oppdateres årlig).. Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på kroner 129,59. Dette er bestemt av en egen forskrift om allmenngjøring av tariffavtale innen renhold (se siste bolk)..

Lønn - SS

 1. imum kr 4 400 med virkning fra 1.5.2020
 2. I 2016 er startlønn helsefagarbeider 326.300 i KS, 347.450 i Oslo kommune. I det private kommer det an på om tariff følges eller ei. Som lærling er det vanlig å få 30% av årslønn 1. halvår, 40% 2. halvår, 50% 3. halvår og 80% 4. halvår
 3. For eksempel at en renholder får betalt for 7,5 timer for en jobb som det tar 10 timer å utføre. Tillitsvalgte og verneombud i renholdsbedrifter har fortalt at arbeidstakere jobber utover ordinær arbeidstid uten å få betalt, på grunn av hard konkurranse og stort arbeidspress

Hun kan for den del reflektere på om hun burde gå ned i lønn til kr 157.18, (kommune)? Ny minstelønn 2018-293 500,- Det bør da ikke være slik at en kommunal renholder som vasker på et sykehjem skal tjene 20 tusen kroner mindre enn en som vasker rom på et sykehus og 50 tusen kroner mindre viss du vasker de samme rommene for. post@moss.kommune.no Send oss post og dokumenter på en sikker måte Min side. Kommunetorget Telefontid mandag - fredag 8.30 - 15.30 +47 69 24 80 00. Åpent for besøkende mandag - fredag 10.00-14.00 i Dronningensgate 15. Pressekontakt: 969 47 837. Postadresse: Moss kommune Pb 175, 1501 Moss. Org.nr.: NO 920817521 Kommunenummer 3002. Finn veie Bergen kommune ønsker å tilby konkurransedyktig lønn. I utlysningsteksten finner du som regel informasjon om lønnsnivå for den aktuelle stillingen. Lønnen fastsettes etter en vurdering av den ansattes kvalifikasjoner i henhold til stillingens innhold Ålesund kommune har i laurdag ettermiddag fått meldt to nye smittetilfelle av korona. 07.11.2020 To nye smittetilfeller. Seint fredag kveld fekk Ålesund kommune melding om to nye smittetilfeller med koronavirus. 06.11.2020 Tre nye smitta fredag kveld. Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020

Renholder som blir tilsagt til et bestemt klokkeslett uten å bli tilvist arbeid, skal ha timebetaling for ventetid. Forutsetningen for betaling for ventetid er at vedkommende møter presis. § 5 LØNN FOR ARBEIDSLEDERFUNKSJONER 1. Dersom en renholder blir pålagt arbeidslederoppgaver, skal det avtales godtgjørels Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon 20 dårligst betalte yrker Er du ung, kvinne og uutdannet, har du gode muligheter til å havne nederst på inntektsstatistikken. Hjelpearbeider på frisørsalong: Den aller laveste tarifflønnen vi fant, var på frisørsalong. Foto: colourbox.com Vis me Askøy kommune - Renholder (ref.nr. 3134683167). Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Endringer fra 01.05.2016 Kapittel 4 Det er gitt et sentralt tillegg til alle i kapittel 4 som varierer etter utdanningsnivå og ansiennitet. For bibliotekarer i stillingskode (SK) 7026 er tillegget på mellom 6 200 og 13 800 kroner på årslønn. Nytt i år er at garantilønnssystemet er bygd ut med et ansiennitetsnivå for 16 års [ Renholder , transportbedrift, under år, 218. May Merk at renhold dessuten er omfattet av en rekke øvrige regler der lønn - og arbeidsvilkår er viktig for om renholdsbedrifter og kunder er . En renholder som har jobbet mellom to og fire år skal ha 17i . Renhold utføres nå i de fleste kommuner på dagtid Arbeidstaker som etter avtale med kommunen/virksomheten* går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen. * Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. § 4 Arbeidsti I Kristiansand kommune justeres ordførerens lønn 1. januar hvert år «etter kommunesektorens generelle oppgjørs siste Fra 2016 til 2017 økte ordførerens lønninger i gjennomsnitt med 2.

KS Lønnstabell Lønnstrinn kommune Fagforbunde

 1. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn regulert på ulikt vis, avhengig av om deres stillingskode er plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hovedtariffavtalen. Sentrale tillegg i kapittel 4 De som ligger i kapittel 4 har garantilønn, stigende etter ansiennitet. Ansatte kan ha fått forhandlet fram høyere lønn enn disse trinnene tilsier, [
 2. Her finner du lønnstabellene som gjelder for deg som er medlem i FO, basert på hvor du jobber, og hvilken tariffavtale arbeidsgiveren din har. Klikk her >>
 3. Lønn og tariff Tariffavtaler Tariffavtalene er selve essensen i Fellesforbundets arbeid og sikrer rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i alle våre bransjer. Tariffavtalene kalles også overenskomster og fordeler seg på ulike fag- og yrkesgrupper
 4. Sjekk lønna med Dinsides Lønnskalkulator Hvor mye tjener jeg i timen? Hvor mye tjener jeg i sekundet? Eller hva er månedslønna mi? Legg inn én verdi i vår kalkulator - og så regner vi ut resten for deg. HELT NED TIL SEKUNDET: Dinsides Lønnskalkulator gir deg all den informasjonen du trenger
 5. LØNN: En sveiser tjente i gjennomsnitt 36.870 kroner i måneden, en journalist 48.510. Har du riktig lønn
 6. Statsrådene hadde en lønn på 1.294.216 kroner i 2016. De to tjente henholdsvis 1.505.000 og 1.500.000 kroner i 2016. Blant de 21 kommune- og fylkeskommunelederne som tjener mer enn.
 7. Dokument, Lønn og tariff Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf Les me

Tok fagbrev - gikk ned 40

Å være medlem i YS lønner seg! Som medlem får du hjelp når du trenger det. Vi forhandler blant annet om lønn og arbeidstid på vegne av deg. Du får også mange gode avtaler og rabatter med YS Fordel. I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse [ Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov. (2016). Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen Toppsjefene i olje og gass topper med over 10 prosent lønnsvekst i fjor. Her er nok bonus en viktig del av lønnen. I 2016 og 2017 sank gjennomsnittslønnen for toppsjefene i olje med mer enn økningen i fjor, slik at lederlønningene ennå ikke er oppe på nivået for 2015

Allmenngjort minstelønn for renhol

Lønnen som barnehagelærer varierer fra kommune til kommune og fra kommunale barnehager til private barnehager. Det er derfor ikke så lett å si nøyaktig hva du vil få i lønn som barnehagelærer Søk etter nye Renholder-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Renholder 48267347 Evenes kommune: 76 98 15 00 Per-Kaare Holdal: Seniorrådgiver 907 69 796 Bjørn Erik Ravn Strømsnes: Arkivar 468 80 455 Marianne Bergvik: 48175147 Edel Danielsen: 90863816 Anna Karoline Haldorsen: 48175147 Sissel L. Høgås: 90863816 Evy Kirkhaug: Renholder 48267347 Ørjan Olse Måsøy kommune har ledig 73,2 % fast stilling som renholder fra 2. januar 2017. Renholdet omfatter: Rådhuset, Biblioteket, Havnekontoret, Venterom/velferdsbygg, Brannstasjon og Måsøy museum. Søknadsfrist 30. november 2016

Renholdsoperatør utdanning

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

1 346 ledige jobber som Lønn er tilgjengelig i Oslo kommune på Indeed.com. Renholder, Resepsjonist, Butikkmedarbeidere Majorstuen og mer Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no. Hva slags sted skal Paradis være? Nå skal vi lage en ny områderegulering for Paradis. Hvordan kan vi lykkes med fortetting, gode forbindelser og et aktivt byliv - og samtidig ta vare på kvalitetene i området

Her kan du sjekke lønna i ditt yrke - SS

Balsfjord kommune trenger nye medarbeidere og har følgende stilling ledig: ID 1344 - 90% fast stilling som renholder ved Balsfjord Bo- og Servicesenter Stillingen er fast med tiltredelse 1.5.2016 Egenskaper/kvalifikasjoner: - Fagutdanning og erfaring innen renhold er foretrukket, men ingen betingelse.-Kunne arbeide selvstendig Ansatte i avdelingen Sønsterud skole og SFO Navn Titte Regnskap, lønn og innfordring. Det som er igjen på Steinkjer: Budsjett og økonomistyring, økonomistøtte til enheter og avdelinger, finans, vederlagsberegninger, grunnlagsregistrering utfakturering, innkreving startlån. Postadresse for saker vedr. regnskap og lønn for Steinkjer: Inderøy kommune Inn-Trøndelag regnskap og lønn Vennalivegen Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Stillinger med særaldersgrense Det vises til B -rundskriv nr. 10/2005, der det sist ble gitt en samlet oversikt over stillinger med særaldersgrense i KS´ tariffområde. Det er nå behov for en ny ajourføring, ettersom det ved hovedtariffrevisjonen 2016 ble foretat

Video: Tariff - Trondheim kommune

En samling av tariffavtaler sortert etter tariffområde. God oversikt for medlemmer og tillitsvalgte Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune. NITO har imidlertid en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole og som får sin lønn primært fastsatt gjennom sentrale forhandlinger etter kapittel 4 i hovedtariffavtalen. Mange av disse medlemmene er innplassert i adjunkt-koder,. Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har nær 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo

Overenskomst for Renholdsbedrifter mello

Velkommen til Hammerfest kommune. Her finner du informasjon om politisk virksomhet, kommunale tjenester, samfunnsutvikling, ledige stillinger og organisering av kommunen Sandefjord kommune Nygård avd. D. Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har nær 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo Bodø kommune P.b. 319 8001 Bodø. Post over disk. Ønsker du å levere post over disk, er raskeste vei til saksbehandler å levere posten i rådhuset. Her er det kort vei til kommunens sentralarkiv. Tenk på følgende før du sender post til oss. All post til og fra kommunen er offentlig, om den ikke er taushetsbelagt Endring av fastlagt lønn og/eller endring av stillingskode kan for medarbeidere i kapittel 4 i Vadsø kommune skje etter hovedprinsipper gitt i Hovedtariffavtalens (HTA) 4.A.1 Lokale forhandlinger, 4.A.2 Særskilte forhandlinger, 4.A.3 Rekruttere og beholde eller 4.A.4 kompetanse. Kapittel Søk etter Renhold-jobber i Ullensaker kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Renholder - 28% fast stilling - Fagavdeling skole. Askøy kommune har ca. 28000 innbyggere og er nabokommunen til Bergen. Kommunen kan tilby sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. I Askøy er det 17 grunnskoler med 4250 elever. Askøy Voksenopplæringssenter har ca. 100 elever Renholder 100% Askøy kommune har over 29000 innbyggere og er nabokommunen til Bergen. Kommunen tilbyr sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening

Renholder - Oppdal kommune

Åmot tannklinikk - Renholder Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Beskrivelse Åmot tannklinikk har ledig en 30 % fast stilling som renholder med tiltredelse fra ca. 01.01.2021. Vi tilbyr; et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna; et aktivt og utviklende arbeidsmilj Forord. Hovedtariffavtalen gjelder for alle medlemmer av KAs arbeidsgivervirksomhet. Informasjon om endringer i forhold til forrige avtaleperiode er gitt i rundskriv nr. 4/2016 og nr. 3/2016.. Der hvor det gjelder egne eller supplerende bestemmelser i kapittel 1 for virksomheter i Oslo som tidligere fulgte Oslo kommunes Dok. 25, er dette markert med symbolet x ved det aktuelle punktet/den.

Her kan kommuner bestille beregning av årslønnsvekst, (tall for 2016) TBSK-rapporten 2016 (tall for 2015) TBSK-rapporten 2015 Avhengig av organisasjonsform har fastleger inntekter fra blant annet lønn og godtgjørelse fra kommunen, basistilskudd, refusjoner og egenandeler Oslo kommune har for tariffperioden 1.5.2016 - 30.4.2018 inngått overenskomst om lønns- og arbeidsvilkår med følgende organisasjoner: Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo (KAH) - Fagforbundet. Når kommunen utbetaler lønn etter bestemmelsene i kapitel 4,.

Her har vi benyttet brutto lønn før overtid, andre tillegg, feriepenger og skatt. Vi har benyttet 37,5 timers arbeidsuke, 260 dager i året, 52 uker i året og 1950 timer i året. Beregningene er laget etter beste evne, men kan inneholde feil. Økonomiske beslutninger bør bygge også på andre kilder. Kalkulatoren er skrevet i Javascript Medlemskap Lønn / arbeidsvilkår Kurs / arrangement Karriere Politikk / samfunn Om oss. Tillitsvalgt Student. Lønnsstatistikk. Lønnsstatistikk 2016 Lønnsstatistikk 2015 Lønnsstatistikk 2014 Lønnskalkulatoren Meny — lønn / arbeidsvilkår. Lønn / arbeidsvilkår. Advokatkontoret. Lønn. RENHOLDER Rødøy kommunale musikkskole Gjerøy Stillingsstørrelse: 4,5 % - 2 timer pr. uke Tidsrom: snarest - fast tilsetting. Arbeidsområde: Etter arbeidsplan - gang, trapper og arbeidsområdet til rektor ved Rødøy kommunale musikkskole Stillingen fordeler seg over to dager i arbeidsuken En renholder eller reinholder er en yrkesutøver som holder noe rent. Han eller hun arbeider med renhold (rengjøring), vedlikehold eller renovasjon.. En renholder kan vaske, feie og rydde inne i hus for å vedlikeholde interiører og bygninger og skape et godt innemiljø

Harstad kommune - Ferievikarer 2016 (assistent/renholder

 1. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region
 2. Nyhet, Lønn og tariff lonn20, tariff, Tariffoppgjøret 2020 20.08.2020 Den økonomiske situasjonen i reiselivet. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronakrisen, og er den næringen som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en normal tilstand
 3. Det er ikke kommet noen flere positive testsvar i dag. Av 200 tester tatt så langt i dag har hele 155 testede personer valgt å si ja til å være med på pilotprosjektet for hurtigtester
 4. Lønn Kommune 2016. Tjener i snitt best privat. Lønn. NOU 2018: 8 - regjeringen.no. Kommunesammenslåinger per 1/1 2020 og sone for Gjennomsnittslønn i Norge: 47.290 kr. Medianlønn: 42.835 kr. Utvikling i driftsinntekter og -utgifter for 2011-2016.

Hva tjener en renholder? - Anonymforum - Skravle

Nordreisa gir lønn som 8 års ansiennitet , så er det tarifflønn på 8 og 10 års stigen. Tromsø kommune gir fra 5 100,- til 14 400.- som tillegg på ansiennitetsstigen. Denne kartleggingen viser at kommunene i Troms i liten grad bruker lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere Hva du skal ha i lønn avhenger av mange faktorer. Blant annet hvilket tariffområde du jobber i (kommune, stat, privat/ideell, kirke), hvilken utdannelse du har, hvor lang ansiennitet du har, om du jobber turnus, og så videre. For å kunne si hva som er riktig lønn er det viktig med lokal kjennskap Dette er nettsidene til Gran kommune. Her kan du blant annet finne oversikt over kommunens tjenester, finne kontaktinformasjon til ansatte og få oversikt over politiske saker og møter. Lurer du på noe, kan du spørre kommune-Kari om hjelp Velkommen til Øvre Eiker kommune - i hjertet av Buskerud. Her finner du mer informasjon, nyhetssaker, tjenester, søknadsskjemaer, kontaktinformasjon med mer Lønnen skal reflektere kompetanse, utdanning, ansvar/ kompleksitet i stillingen, innsats og resultater. Kommunen forholder seg til lønnsutviklingen i samfunnet generelt og kommunesektoren spesielt. Kommunen benytter seg av mulighet til å tilby mer lønn ve

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

 1. NGR vart etablert i 1997 av kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Dovre kommunar. Lesja kommune vart medlem i 2003. Selskapet er eit interkommunalt selskap (IKS
 2. Skien kommune tilbyr influensavaksine på Stevneplassen til personer i risikogruppa til og med mandag 9. november. Les hele saken » Flere nyheter . Varsle om feil. Arrangementer. Veiarbeid og prosjekter Influensavaksine Welcome to Skien Klima og miljø.
 3. 1 Oslo kommune som arbeidsgiver..12 1.1 Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet.. 12 1.2 Arbeidsgivermyndighet i Oslo kommune..12 1.2.1 Lovgrunnlag 6.4 Ordinær lønn i form av kronetillegg.
 4. 1. Hva tjener en vaktmester i lønn? Ifølge Statistisk Sentralbyrå er lønnen for en vaktmester på ca kr 450 000 i gjennomsnitt i året. Dette er snittlønnen på tvers av alle vaktmesterne i Norge. Lønnen for den enkelte vaktmester vil imidlertid avhenge av antall år med arbeidserfaring, fagutdanning og en rekke andre faktorer vi kommer tilbake til rett nedenfor

Alver kommune

 1. Kommunen har det overordnede ansvaret for er partene enige om at det med virkning fra 1. januar 2016 er gitt rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og har likevel rett til å utføre arbeid på sin fritid under permisjonen uten at inntekt fra slikt arbeid avgrenses i lønn som utbetales fra kommunen
 2. Her finner du informasjon om korona-telefon og korona-testing (Covid 19) i Bodø kommune. Du kan nå bestille Covid 19-test via elektronisk skjema. Vaskesangen. I forbindelse med koronapandemien har Bodø kommune fått laget en egen vaskesang med animasjonsvideo
 3. VAKTTELEFONER. Legevakt: 63 96 93 00 - 116 117 Barnevernsvakt: 64 99 32 70 Krisesenter: 66 93 23 10 Kommunal veg, vann, avløp utenom arbeidstid: 900 71 565 Fylkesveger: 175. Viltnemnda: 915 99 450 Eidsvoll sankelag: 469 51 919. Veterinærvakt: 907 69 918 Strøm - Hafslund: 815 30 400 Elektronisk samhandling PL

Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00 Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida. Besøk oss Innbyggertorg og møteplass. Sammenlikne din egen lønn i tjenesten under. Teknas lønnsstatistikk for 2016: - Vi vil advare mot at bedrifter utnytter at oljenæringen sliter, og gir sine ansatte lav lønnsøkning - En pil som snur. NITO-president Trond Markussen konstaterer at det er nok et moderat oppgjør. Samtidig håper han at tallene viser tegn til endring Nordreisa kommune Besøksadresse: Sentrum 17, 9151 Storslett Postadresse: Postboks 174, 9156 Storslett Telefon: 7758 8000 Åpningstid: 9 - 15 Telefontid: 8 - 15 Faks: 77 77 07 01 E-post: Organisasjonsnr. 943 350 833 Kommunenr. 5428. Web.

 • Fordstore rahenbrock osnabrück.
 • Hifi torg.
 • Swindi speicherplatz.
 • Bottenviken kart.
 • Håndværkerfradrag med eller uden moms.
 • Stadt witten frau orzol.
 • Ny harddisk installere windows.
 • T erfaring.
 • Ut i københavn.
 • Fotball vm 2030.
 • Geckos für anfänger.
 • Lave blodplater behandling.
 • South africa currency.
 • He also synonym.
 • Sprøytemiddel epletre.
 • Silhouette canada.
 • Nordic husbilsklubb.
 • Håndfarget garn.
 • Hemnet älta nacka.
 • Cherokee food.
 • Zpa uni bremen fb12.
 • Shadow of war bruz.
 • Höchster berg welt.
 • Friendzone movie.
 • Buten un binnen ehemalige moderatoren.
 • Acsi camping lüneburger heide.
 • Kreuzviertelfest münster 2018.
 • Regnbuebroen kryssord.
 • Anita raja 2017.
 • 1800 til 1850.
 • Øresus stiv nakke.
 • Cambridge university.
 • Atx psu.
 • Midlertidig stans i utbetaling av sykepenger.
 • Uttag england.
 • Bruksanvisning clearblue eggløsningstest.
 • Obo video.
 • Metodismen snl.
 • Karbonerings kalkulator.
 • Fotokonkurranse 2017.
 • Grønn farge.