Home

Arbeiderpartiets reformer

Ikke Segway, lakrispiper og nonsens for Støre – Turid

Fredag ettermiddag var det satt av en time på Arbeiderpartiets landsmøte til å diskutere oppvekstmanifestet. Mest fokus fikk innføring av skolemat til alle elever i grunnskolen og en styrking av skolefritidsordningen, siden begge reformer krever både statlig og kommunal finansiering Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 De store oppgavene løser vi best sammen Video. Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen. Under koronakrisen så vi verdien av. Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter. Arbeiderpartiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Byråkratiserende reformer skal stanses eller avvikles. Vi trenger et taktskifte i digitaliseringen av offentlig sektor. Vi vil intensivere satsingen på digitalisering av offentlige tjenester

Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær Arbeiderkvinnebevegelsen i Norge ble etablert på begynnelsen av 1900-tallet. Da ble Arbeiderpartiets Kvindeforbund stiftet, først som lokal forening i Kristiania (1901), siden på landsbasis (1909). Det Norske Arbeiderparti ble stiftet i 1887, og har siden vært det største partiet innenfor arbeiderbevegelsen. Partiets kvinneorganisasjon har også utgjort hovedtyngden av den norske. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål

Arbeiderpartiet vil ha reformer som gjør barn og unge

 1. Postadresse. Arbeiderpartiets stortingsgruppe Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo Telefon: 23 31 33 20 E-post: ap.postmottak@stortinget.no Arbeiderpartiet. Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Osl
 2. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre.
 3. Arbeiderpartiets fall NYTT TEMA. Side 1 av 4 Neste > Innlegg: 31936. Human. 06.10.20 10:41. Del. EU, sentralisering gjennom sammenslåinger av kommuner og fylker som gjør at distriktene mister makt, samt såkalte reformer som f.eks. politi. Dette er politikk høyrevelgere liker,.
 4. st i land som har ansvaret for så høye utslipp som det Norge har

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 Arbeiderpartiet

Ti gode grunner til å stemme på Arbeiderpartiet!

Arbeiderpartiet - Store norske leksiko

Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti, og er i dag det største opposisjonspartiet på Stortinget. Partiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har fått størst samlet. Jonas Gahr Støre har også vært opptatt av å sette klima høyt på den politiske dagsorden, blant annet ved å sette ned Arbeiderpartiets klimapanel. Han har vært opptatt av å se klima i sammenheng med arbeid og industripolitikk

Arbeiderpartiets maktspill. Veien, sannheten og partiet Og i god tid før Hernes etter at han ble AP-medlem og utdanningsminister selv fikk gjennomføre sine reformer som er med på å avproletarisere samfunnet. Slikt blir det ikke AP-velgere av. Historien er full av kontraster Med mindre Arbeiderpartiets landsmøte gjør helomvending til helgen, er det liten grunn for velgere som prioriterer miljø og klima å legge Arbeiderpartiets liste i valgurnen i september Statlige arbeidsplasser, reformer og utdanning skal vurderes etter distriktskriterier. Jonas Gahr Støre (Ap) sier distriktspolitikk blir et gjennomgående tema i Arbeiderpartiets partiprogram. Foto: Tale Jordbakk

PARTIPROGRAM 2017-2021 Alle skal med

 1. Overmodne reformer og tiltak som Arbeiderpartiet ikke gjennomførte da de hadde sjansen. Og da er vi ved Tajiks største unnlatelsessynd. Hun hopper elegant over Arbeiderpartiets motstand mot store, viktige reformer i vår nære fortid
 2. Reformer og folkestyre. Verdenskrigens virkninger og den russiske revolusjonen spilte en betydelig rolle i radikaliseringen av arbeiderbevegelsen etter krigen. Likevel fantes det mer moderate krefter i Arbeiderpartiet med et mer demokratisk sinnelag. I 1920-årene ble derfor arbeiderbevegelsen splittet i synet på veien mot et sosialistisk samfunn
 3. st; flere nordlendinger
 4. Sjiamuslimen og Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, har skrevet bok. Her tar hun opp betente temaer som ingen norsk journalist har hatt kraft til å gå nærmere inn på. Det er mange nordmenn som venter og håper at Hadia Tajik sier takk og farvel til alt som har med islam og islamisme å gjøre
 5. Arbeiderpartiets svar på omstillingsbehovet er å være konservativ i betydningen reaksjonær og tilbakeskuende. Ikke korrekt fremstilling. Hadia Tajik (Ap) har frekkhetens nådegave når hun fremstiller Høyre som bremseklossen i velferdspolitiske reformer de siste 120 årene. Det er ikke en korrekt fremstilling av historien
 6. Blant Arbeiderpartiets distriktsløfter er å opprette såkalte nærtjenestesentre, der folk kan få ordnet med ting som pass og førerkort og andre oppgaver de må møte på offentlige kontorer for å ordne. Tajik ville ikke spesifisere hvor mange eller hvor de skal ligge. Partiet går imot en sentralisering av domstolene og jordskifteretten

Advarer mot skattebombe Jonas Gahr Støre nekter for at han tar Arbeiderpartiet til venstre i det nye partiprogrammet. Høyre mener det enten venter en skattebombe for velgerne med Støre som. Arbeiderpartiets ideologiske politikk var i endring på 1980- og 1990-tallet. Arbeiderpartiet bidro til liberaliseringen av boligmarkedet og til å innføre lengre åpningstider for butikkene. På bildet ser vi Aker brygge i Oslo, et industrielt produksjonssted for skip og båter som ble gjort om til leiligheter og kjøpesenter på 1980-tallet 152 viktigste reformer av velferdsstaten i neste stortingsperiode. 153 154 * 155 Norges klimamål skal nås! Det er vårt tredje løfte. 156 157 Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. Natur- 158 og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk Arbeiderpartiets vilje til omkamper er noe nytt i norsk politikk, og skaper helt uansvarlig styring i store regioner. Om få måneder får 1,2 millioner innbyggere en ny fylkeskommune

Arbeiderpartiet - Wikipedi

I den siste velgerundersøkelsen ble Arbeiderpartiets fall i 2017 forklart av sviktende sakseierskap rundt sysselsetting - en svært viktig komponent i oppbyggingen av velferdsstaten. Kanskje vel så viktig i analysen fra 2017-valget, med særskilt relevans for 2019-valget, var partiets manglende sakseierskap til områdene miljø og distrikt for Arbeiderpartiets tilblivelsesprosess. Det var det året partiet framstod som fullt ut sosialistisk ved at det vedtok som sitt program en oversatt og lett mo-difisert versjon av det tyske sosialistpar-tiets nye Erfurt-program. Da fagforbundene begynte å komme i stand utover i 1890-årene, endret hel-ler ikke det Arbeiderpartiets rolle so Arbeiderpartiets fossile kunnskapspolitikk Omstillingsevne er en del av universitetenes skjulte pensum, karakteristikk av den mest gjennomreformerte samfunnssektoren i Norge der det har vært gjennomført 17 forskjellige reformer etter 2000 Max told me so. This video is unavailable. Watch Queue Queu

Det gjaldt også Arbeiderpartiets kvinnebevegelse, som konsentrerte seg om å styrke husmødrenes stilling og kjempe fram reformer for mor og barn. Kvinnesekretariatet ville legge til rette for at gifte kvinner skulle slippe å jobbe, og da LO i 1925 vedtok å gå inn for at gifte kvinner skulle slutte i lønnsarbeid for å gi jobb til arbeidsløse menn, sluttet Kvinnesekretariatet opp om det Arbeiderpartiets pionerer viste en dyp tilhørighet til demokratiet, til Stortinget som arena for politikk - og som resultat - en vilje til tålmodighet - en vilje til å gjennomføre de store reformene skritt for skritt, stein på stein - og gradvis bygge velferdsstaten gjennom reformer og et pragmatisk syn på dens innretning

For det andre: Lærerfelleskapet er alltid Arbeiderpartiets viktigste løsning. En annen lærdom fra 2000-tallets skolepolitikk ligger i synet på hva som faktisk kan gjøre skolen bedre. I Norge har skoleutvikling ofte skjedd på politikkens premisser - dominert av store reformer, av omfattende strukturendringer, av nye læreplaner og av en overdreven tro på at lover og regler vil gjøre. Arbeiderpartiets nye slagord. I Hong Kong, og rundt om i verden, blir pandemien brukt til å unnskylde ekstraordinære politiske reformer og (over)reaksjoner, skriver Timothy McLaughlin i The Atlantic. (NB) [27.08.2020] Stossel: Big-Spending Trump (NB) [23.08.2020] Vi gratulerer Guri Melby med valgkomiteens innstilling som ny leder i venstre Her er Aps 2017-reformer I et eksklusivt fellesintervju med Dagsavisen forteller hele Arbeiderpartiets ledelse hvordan de vil ruste Norge for framtida med flere nye reformer for landet Den dannet en viktig bakgrunn for Arbeiderpartiets helsepolitiske reformer i psykiatrien med understøtte fra det faglige miljøet. Målet med å lobotomere så mange syke mennesker, var å utvide antallet sengeposter og øke gjennomstrømningen av pasienter

Video: Arbeiderpartiets kvinnebevegelse - Store norske leksiko

Politikere Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets kommunevingling. taktiske hensyn i denne saken har krysset foran ansvarlighet og Aps tradisjonelle rolle som en garantist for reformer som er nødvendige for en sunn offentlig. Fra revolusjon til reformer Betegnelsen «de harde trevdeåra» er kjennetegnende for den økonomiske verdenskrisen som også nådde Norge tidlig på 30-tallet. Innenfor arbeiderbevegelsen ble reformpolitikken mer framtredende, og AP framsto etter hvert som et sosialdemokratisk parti

Arbeiderpartiet (A) - stortinget

Cæsars unge år kom i en urolig tid. Det var flere kriger gående fra år 91 f.Kr. til 82 f.Kr.. Skjønt fra 82 f.Kr. til 80 f.Kr., hadde diktatoren Lucius Cornelius Sulla utrensket Roma for sine politiske fiender. Cæsars tante på farssiden, Julia, hadde giftet seg med Gaius Marius, en fremragende general som sto bak flere reformer i den romerske hæren Arbeiderpartiets nederlag . Etterpåklokskap er også en form for klokskap. For Arbeiderpartiet er det helt nødvendig å forstå hvorfor det gikk så galt ved valget. Partiprogrammet var en katalog over velkjente standpunkter og uten forslag til store reformer Arbeiderpartiets økonomiske og sosiale politikk etter 2. verdenskrig Av Iren Plastinina Flere sosiale reformer ble likevel vedtatt. Barnetrygden kom i 1946, men man måtte ha 2 eller flere barn for å ha rett til den, og barnet/barna måtte være under 15 år Pensjonsreformen er den viktigste reformen i Norge på flere tiår og er langt viktigere for statsfinansene enn alle forsøk på reformer fra dagens regjering. Den har gjort norsk økonomi mer bærekraftig, den har styrket insentivene til å delta i arbeidsmarkedet og den vil gi betydelige sysselsettingsgevinster på lang sikt

Historien om Arbeiderpartiet Den politiske og faglige delen av arbeiderbevegelsen har i fellesskap kjempet fram reformer som har vært viktige for arbeidsfolk. En historisk oversikt over utviklingen av Norge fra midten av 1800-tallet er sterkt knyttet til arbeiderbevegelsens utvikling ; Arbeiderpartiets historie - Dari Arbeiderpartiets enstemmige migrasjonsutvalg foreslår reformer som vil gi en mer human, rettferdig og solidarisk flyktning-/asylpolitikk, skriver Masud Gharahkhani (AP) i dette innlegget. Foto: Terry Ganeshalingam / Ram Gupt En vet ikke om en skal le eller gråte når det gjelder Arbeiderpartiets gjøren og laden i nord. Og i særdeleshet hva deres representanter fra landsdelen bedriver. Det siste «sprellet» var å si nei til Nord-Norgebanen under behandlingen i Stortinget 26.05.20. Grunn; Forslaget manglet «konseptutredning». Konseptet (eller folkelig sagt; ideen) mangler altså utredning (elle

Les også: Hvem skal ta regningen for Arbeiderpartiets velferdskutt? For Norge er et langstrakt land med fjorder og fjell. Det skaper selvfølgelig utfordringer siden det er dyrt å bygge. Derfor har det vært nødvendig å gjennomføre reformer som gir mer vei for pengene Arbeiderpartiets fornyelse på 1980-tallet Anbefalt litteratur Trond Bergh, Storhetstid 1945-1965 , bind 5 av Arbeiderbevegelsens historie i Norge , Arne Kokkvoll, Jakob Sverdrup & Edvard Bull (red.), Oslo 198 Hun gjennomførte reformer som var mest hensiktsmessige for å nå politiske mål. Professor Einar Lie har kalt dette et paradoks. Det er lettere for Arbeiderpartiet å føre markedsrettet politikk - opposisjonen er jo enig. Tidligere statsminister for Høyre, Jan P. Syse, sa om Arbeiderpartiets endringer: «De stjeler våre klær mens vi. Jakten på reformer Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Med en influensasyk Jonas Gahr Støre og en streikerammet Gerd Kristiansen hjemme i Oslo, fikk ikke kartellkonferansen til LO Stat på Gol sitt vanlige høydepunkt - den faglig-politiske debatten med Arbeiderpartiets leder og LO-lederen Arbeiderpartiets grunnleggende idéer om frihet, WTO må gjennom reformer både av institusjonell og politisk karakter som sikrer de fattige landene bedre innflytelse. Det er i dag stor kontrast mellom det underfinansierte FN-systemet og den enorme rikdom som finnes i den globale private sektor

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets alternative budsjett: Trond Giske peker på fire nødvendige reformer partiet vil jobbe for fremover. • Fullføring av pensjonsreformen Det samme viser en gjennomgang av norske reformer de siste 25 årene. Stat & Styrings journalistiske gjennomgang av evalueringene av 18 store reformer siden 1990 viser at 44 prosent av reformene delvis fungerte etter hensikten, 31 prosent fungerte, mens bare 17 prosent ikke har fungert.

Arbeiderpartiet. 134 k liker dette. Offisiell side for Arbeiderpartiet. Alle skal med Moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) frykter Arbeiderpartiet vil reversere så mange reformer at statsrådsposten hans må erstattes med en reverseringsminister dersom de rødgrønne vinner. Historiens rolle i Arbeiderpartiets arbeidsprogram for 1945 og partiprogram for 2001-2005. På et vis speiler kravet om reformer og fornyelse i politikken ved inngangen til det 21. århundre, den reform og fornyelse av de sosialdemokratiske partiene som hadde funnet sted i tiåret før Middelklassen i Norge er stor og livet der er ganske behagelig. Det er færre kamper å kjempe og kanskje er man mer opptatt av skattelette til seg selv, enn nye sosiale reformer? Store velgergrupper er ved hjelp av Arbeiderpartiets politikk blitt heist opp til en levestandard de bare kunne drømme om for 15-20 år siden Av Anders Ekeland Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet. Det skrives mye om Arbeiderpartiet i KK. Bare fra slutten av februar til midt i oktober har politisk redaktør Bjørgulv Braanen skrevet minst 16 analyser hvor Jonas Gahr Støre er nevnt. Et hovedtrekk ved disse og annen dekning av AP i KK har vært at de - p

Se tallene som viser hvor rett Jonas Gahr Støre har - MIFFSteinar Juel - CivitaOdvar Nordli – lokalhistoriewiki

Arbeiderpartiets fall - Politikk - Norsk - VG Nett Debat

Irreversible reformer trenger tid Etterhvert dreiet debatten seg inn på det som er temaet for tidsskriftet Minervas siste utgave, nemlig at reformene skal være irreversible. Mange pekte på at helt irreversible reformer er sjeldne, og Leirstein trakk frem det brede pensjonsforliket som et eksempel Venstres historie. Venstre ble stiftet den 28. januar 1884 og er Norges eldste parti. Venstre vektlegger både stor individuell frihet og sterkt sosialt ansvar.Partiet har i nyere tid engasjert seg sterkt i sosialpolitiske saker som skole, miljø, skaping av nye arbeidsplasser, velferd, og i distriktspolitikk/levende folkestyre Dette er en av vår tids viktigste reformer, dette er en velferdsreform. Nå har vi forandret Arbeiderpartiets politikk og neste steg er å forandre norsk politikk, sier Pinnerød. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og utdanningsråd Hild Marit Olsen har jobbet frem saken i fylkestinget Samarbeidspartiene mener Arbeiderpartiets løfter ikke henger sammen, og peker på tre punkter særlig: Ap vil bruke 5 mrd på å fremskynde prosjekter som koster over 50 mrd. Det er umulig å vite hvilke som skal fremskyndet og hvilke ikke. Det betyr at samtlige av Arbeiderpartiets veiløfter settes i spill Arbeiderpartiets svar er i kjent stil økte skatter og avgifter til folk flest. Siden FrP kom i regjering har en vanlig familie betalt mindre skatt hvert år. Til neste år vil en vanlig familie 9000 kroner mindre i skatt sammenlignet med da vi tok over

Årets navn, Trygve Slagsvold Vedum | Landets blideste

Jens og Gro - de to reformatorene . Jens Stoltenbergs første regjering representerte en kulminasjon av Arbeiderpartiets nye kurs, som ble staket ut allerede på slutten av 1970-tallet Arbeiderpartiets forslag innebærer at dagens praksis, hvor løpende pensjoner reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosentpoeng, reformen i Norge på flere tiår og er langt viktigere for en sunn økonomi enn alle påbegynte og gjennomførte reformer med dagens regjering Antallet eldre over 70 år vil øke fra dagens 550 000 til 1,25 millioner i 2060. I samme tidsperiode vil antallet 18-åringer øke med kun 16 prosent. Handlingsrommet vil med andre ord bli svært trangt. Arbeiderpartiets svar på denne utfordringen vil trolig være økte skatter og avgifter

 • Montering av mc dekk.
 • Tanzschule st.johann im pongau.
 • Ofrendas a oshun para quedar embarazada.
 • Wochenhoroskop zwilling nächste woche.
 • Spindelfasern mitose.
 • Wer waren die inkas.
 • Scb spieler 2017.
 • Buienradar koblenz.
 • President tyskland.
 • Cambridge university.
 • Billig pølsekoker.
 • Oocl germany.
 • Tener spansk.
 • Disney world billetter.
 • Dynabel 2815r.
 • Cavu korsika bilharziose 2017.
 • Slanking diett.
 • Fylle hydrogen pris.
 • Engelsk vg1 eksamensoppgaver.
 • Hammarby shopen se.
 • S2 matematika undip.
 • Skapa egen app gratis.
 • Austin harrouff.
 • Abonner youtube.
 • Jack grazer age.
 • Tapir snl.
 • Indoor skydive oslo.
 • Amalies jul nrk.
 • Mitternachtssonne trondheim.
 • Ergometer bauchmuskeln.
 • Josef terboven.
 • Hvordan få personnummer til baby.
 • Middtrekk.
 • Faul englisch.
 • Burberry fake erkennen.
 • Enkoprese behandling.
 • Pi naila live.
 • Gave til en som skal reise.
 • Hårfarge som går ut i vask.
 • Parkpickerl hetzendorf 2018.
 • Polsk kurs stavanger.