Home

Retorisk analyse

Å gjøre en retorisk analyse av en tekst går ut på å avsløre hvordan en tekst virker overbevisende, eller ikke overbevisende. Her finner du et oppsett for retorisk analyse med forslag til en rekke spørsmål du kan se nærmere på Retorisk analyse og analyse av sammensatt tekst er sjangre som nesten alltid inngår i oppgavesettene til slutteksamen og terminprøver/ heldagsprøver i norsk på vgs. I oppgaven skal du analysere sakprosatekster. Disse kan være debattinnlegg, artikler eller reklameannonser På de følgende sidene får du eksempler på hvordan en god retorisk analyse kan skrives i praksis. Du får to eksempler, så du kan se forskjellen på de ulike oppgavetypene i retorisk analyse som blir git (

Retorisk analyse av en verbaltekst. Vis læringssti. Du er nå inne i en læringssti. Fagartikkel. Kontekst, kairos og aptum. For å treffe mottakeren. Dette opplegget skisserer analyse i to trinn: først finne virkemidlene, deretter bruke retoriske begreper. Opplegget er tenkt som gruppe-/klassesamtale, men peker også mot individuell, skriftlig analyse I en retorisk analyse som denne, spør vi jo om vedkommende er en faglig autoritet, og/eller om personen har god kunnskap og/eller erfaring om saken. Mange nordmenn vil kanskje ha en skepsis til en politiker med muslimsk bakgrunn, ikke minst fordi en del vil forbinde islam med kvinneundertrykking

I en retorisk analyse kan du feks gå frem slik: Innledning: Her presenterer du teksten du skal analysere med tittel, utgivelsesår, sted og tema (kort) Deretter kan du gi en kort beskrivelse av hovedsynspunktet i teksten (et slags resymé) uten å tolke. Hoveddel: Her kan du feks skrive et avsnitt om etos, et om logos og et om patos Retorisk analyse av en Fjordlandreklame. Utgangspunktet for denne retoriske analysen er en reklamefilm som er laget av Fjordland, som man kunne se på norske tv-kanaler for en stund tilbake Retorisk spørsmål er et utrop eller utsagn i form av et spørsmål som man ikke venter eller ønsker svar på. Betegnelsen «retorisk» viser at spørsmålet er ment som et kommunikativt virkemiddel, ikke et alminnelig spørsmål. Hvis en taler stiller et retorisk spørsmål, er det fordi han eller hun forventer at publikum er enige om hva svaret er.

Kommunikasjon og kultur - Retorisk analyse - NDL

Elevtekst: Retorisk analyse av reklame Oppgaven under er skrevet av Emil Ravn. Han var elev i Vg3 da teksten ble skrevet som langsvarsoppgave på sidemålstentamen I en retorisk analyse bryter man ned teksten i små deler og analyserer innholdet, sett i sammenheng med konteksten. Målet er å forstå hvordan argumentasjon og retoriske virkemidler i teksten som er brukt for å overbevise leseren om budskapet. Retorisk analyse avdekker ikke bare hvordan og hvorfor virkemidlene er brukt, men også hvor godt virkemidlen En retorisk analyse av kong Haralds tale ved hagefesten vil vise hvordan taleren forstår sitt publikum. Kongen slår innledningsvis fast at de gjestene som er invitert til hagefesten, er representanter for hele Norge. Han presiserer på denne måten at han taler til hele den norske befolkning:. I analysen kommer forfatteren inn på en rekke momenter du kan fokusere på i en retorisk analyse. Formålet med dette er at du skal lære om en rekke mulige innfallsvinkler du kan bruke når du selv skal skrive retorisk analyse. Før du leser: Nærles tekstene av Wyller og Norheim

Retorisk analyse Oprift Studienett

Reklameanalyse er en gjenganger i norske klasserom, og retorisk analyse har vært hyppig brukt som en del av eksamenssettet i norsk. Denne ressursen er en av to ressurser om retorikk og reklame. I dette opplegget får elevene mulighet til å utvide begrepsapparatet sitt rundt reklamens ulike retoriske grep, for så å benytte dette gjennom å analysere reklamer i en mediafaglig kontekst Retorisk analyse av kong Haralds tale 1.9.16. I 2016 er et jubileumsår for kongeparet vårt. Det er 25 år siden kong Harald og dronning Sonja overtok tronen etter kong Olavs død. I år har de vært på reiser over hele landet og invitert til hagefester i mange byer. 1 Når man diskuterer et hendelsesforløp, vil hoveddelen ofte begynne med en innføring i fakta (med et retorisk begrep: fortelling). Avsnitt 2-4 har denne rollen - her blir miljøet på Grønland og noen reaksjoner på hendelsen presentert. Etter en fortelling vil resten av hoveddelen være viet argumentasjon og analyse Resonnerende sjanger: analyse av skjønnlitteratur, analyse av sakprosa, analyse av sammensatte tekster, retorisk analyse. Se PowerPoint om litterær analyse med eksempel på analyse av Rulle rundt - (og rundt) av Rolf Jacobsen.. Se PowerPoint om analyse av sammensatte tekster med eksempel på reklameanalyse.Selve eksempelreklamen finner du som PDF her: Dobbelside-solbær

Mellom Venner Einar Økland Retorisk analyse - Studienett

Retorisk analyse kan være grunnlag for gravejournalistikk som ønsker å tolke budskap og få full oversikt over avsender ønsker å formidle og hva han eventuelt ikke ønsker å formidle. Særlig kan retorisk analyse tjene journalistikk som ønsker å se i dybden på det som kommuniseres i politiske debatter Lese- og skriveverktøy. Elevtekst: Retorisk analyse av reklame; Skriv: Analyse av Barack Obamas tale i New Hampshir Analyser den sammensatte reklameteksten Ingenting er umulig for den som kan svare for seg fra Network Norway, Retorisk sett er talen hans meget bra, og den egner seg utmerket til et studium av retoriske virkemidler. Finner du noen eksempler på gjentakelser (anafor). En retorisk analyse er en undersøgelse af teksten og dens virkemidler, som fx kan bruges til at afklare, om afsenderen lykkes med at skrive en tekst som virke overbevisende på modtageren. Du bliver typisk bedt om at lave en retorisk analyse af sagprosa i en analyserende artikel, et SRP eller til mundtlig eksamen retorisk analyse. Oppgaven kan se slik ut Analyser teksten. Bruk begreper fra retorikken. Kommentar: For å vise god kompetanse bør du bruke et relevant og presist fagspråk. Det er viktigere at du forstår de begrepene du bruker, enn at du bruker mange faguttrykk

En retorisk analyse av reklameannonse Hvem er jeg? laget av ungdomstelefonen.no. Karakter: 5 (Eksamen i norsk hovedmål våren 2011) Bokmål Analyse/tolkning. Analyse av reklamen Kavli Kaviar Dette er min første reklameanalyse, så den er ikke så veldig bra. Gi gjerne en. Retorisk analyse av shit happens. Universitet. Videregående skole (VG) Fag. Norsk (VG3) Hjelpsom? 3 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter Emnet gir en innføring i henholdsvis diskursanalyse og retorisk analyse, som begge er metoder med stor utbredelse i samfunnsvitenskap og humaniora. Innen pedagogikk og utdanningsvitenskap er metodene særlig egnet som redskap for å analysere tekstlig materiale, særlig foreliggende tekster som policydokumenter, offentlige dokumenter, saksmapper, journalnotater o.l

Til slutt vill jeg bare si at retorisk sett synes jeg Erna og Høyre har gjort en fantastisk valgkamp, jeg tror de har klart å nå frem hos folket ved bruk av patos, etos og logos apell. Erna har en veldig moderlig stemme og være-måte som jeg tror faller i smak hos mange. Hun vant jo tross alt valget, så så ille kan det jo umulig ha vært Retorikk er læren om talekunst. 'rhetor' = tale og 'techne' = kunst. Fra en eksamensoppgave i videregående skole: 'Du skal bruke begreper fra retorikken, men det er viktigere at du viser at du forstår begrepene enn at du bruker mange faguttrykk Retorisk analyse av talen: Se på side 21 og 22 i Kontakt for skjema over retorisk analyse. Se også nærmere på spørsmålene nedenfor: 1. Talen innledes med beskrivelse av Norges natur. Hvorfor det, tror du? 2. Det er først og fremst menneskene i landet talen handler om. På hvilken måte kommer dette til uttrykk? 3

Category: Retorisk analyse. Posted on February 5, 2019 February 5, 2019. Hva er felles for netthets og hva handler den om? Posted on October 27, 2018 November 30, 2019. Hvordan kan din tale på årets julebord brukes strategisk? Posted on October 9, 2018 October 10, 2018. Toposlæren - om å finne argumenter Samfunnet, medier og ikke minst næringslivet, organisasjoner og foreninger har de senere år fått øynene opp for den historiske kunnskapen som ligger i retorikk. Hvis du skal selge noe, for eksempel et produkt, en tjeneste eller en holdning, så hjelper retorikken deg med å skape en klarere struktur og gir deg dessuten et bedre resultat

Ingen sommer uten Mills! (link her) Reklamen er en annonse hentet fra Aftenposten sitt A-magasin, sommeren 2013. Avsenderen er produsenten Mills, og det er tydelig at denne reklamen omhandler majonesen deres. Reklamen er en sammensatt tekst som består av både bilde og skrift. Reklamen omhandler familieidyll, sommer og viser til det å dele et måltid me Retorisk analyse [13] Retoriske virkemidler. I forbindelse med din retoriske analyse er det ofte relevant at undersøge brugen af retoriske virkemidler som fx gentagelser eller retoriske spørgsmål. Afsenderen bruger generelt retoriske virkemidler for at opnå en bestemt effekt på modtageren Retorisk analyse av reklame Denne reklamen ble produsert for Freia, i anledning lanseringen av den nye melkesjokoladetypen, Kvikk Lunsj. Det nye produktet er en sammenslåing av Freias to mest kjente produkter, nemlig melkesjokoladen og Kvikk Lunsj tursjokoladen. Bildet er en del av en serie på totalt fire bildemanipulasjoner, brukt både på trykk og nett, sam

Når du skal foretage en retorisk analyse af en tale eller en tekst (f.eks. en artikel), er det vigtigt at kunne gennemskue, hvilke virkemidler afsenderen benytter i sin retorik. Der er forskel på, om der i en argumentation forsøges at appellere til modtagernes logisk-rationelle forstand, at iscenesætte sin egen troværdighed og legitimitet eller at frembringe en følelsesmæssig reaktion Retorisk analyse av dokumentaren Et lite stykke Norge Oppgave: Drøft hvordan filmen forsøker å skape overbevisning med utgangspunkt i noen av følgende elementer: Argumentasjon, appellformene, disposisjon og oppbygning, visuelt og verbalt språk, sjanger. Taleren og bakgrun Retorisk analyse av 22.juli-talen til Haakon Magnus Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22.juli 2011 er den verste katastrofen som har rammet Norge etter 2.verdenskrig. Til sammen 77 mennesker ble drept på en måte som det knapt var mulig å forestille seg på forhånd. Fredelige, lille Norge var p

Retorisk analyse Eksempel - Studienett

«Et menneskesyn som dreper» - retorisk analyse «Nattvindauge» (novelle) - skriveramme «Detalj av usynlig novemberlandskap» (dikt) - skriveramme «Du søkte etter en dypere mening» (dikt) - skriveramme «Et rom står avlåst» (dikt) - skriveramme; 3. Digitale medium. Oversikt; Test deg sjølv; Lær meir! 4. Retorikk og munnleg. En typisk retorisk disposisjon har tre trinn: innledning, midtdel og avslutning. Midtdelen er som regel mest omfattende og har to deler: fortelling (en innføring i sakens bakgrunn) og argumentasjon. Begge tekster følger denne disposisjonen. Wyllers teks Ciceros retoriske pentagram er en analysemodel til retorisk analyse. Vi har ikke bygget vores analysemodel til retorisk analyse op ud fra denne model, men her kan du læse om den, hvis du skulle støde på den i din danskundervisning I en retorisk analyse bruker du selvsagt begreper fra retorikken, og du kan godt bruke oppsettet nedenfor som hjelpemiddel. Vår erfaring med elever som har skrevet retorisk analyse av taler, og som har brukt nevnte oppsett som et hjelpeverktøy, er at de med god veiledning underveis, har kommet veldig bra i mål med fordypingsoppgaven

Retorisk analyse. Skjema side 291 i læreboken Grip teksten. Sakprosateksten Autoritetsguden er skriven av Tor Jonsson, og utgitt i samlinga Nesler. Den samlinga kom ut i 1950, og inneheld artiklar og innlegg Jonsson har skrive for forskjellige aviser opp gjennom åra Temauke Retorisk analyse 1: Se filmen! Trykk på knappen HD for å få bedre kvalitet. I seks uker på rad gir vi dere en sniktitt på de seks første undervisningsfilmene vi har laget for Intertekst og Signatur sine nye fagnettsteder Retorisk analyse steg for steg - undervisningsopplegg; Bruk omgrepa! Etos, patos og logos; Bruk omgrepa! Kairos og aptum; Vurdering av nettsider - sjekkliste; Test deg sjølv. Quiz - retorikk; Quiz - skriving; Lær meir! «Kjære skattefinansierte, homofobe prester» - les og skriv; Eksempeltekstar og skriveramme

- Retorisk analyse. Fra Tekstens autoritet - Tekstanalyse og skriving i akademia (Brodersen m.fl. (UF )) Det er uansett en retorisk utfordring å presentere budskapet slik at det virker troverdig. Forfatteren må derfor appellere til mottakeren Retorisk teori: læren om retorikk, hvordan du og jeg bruker retorikk for å overbevise hverandre Retorisk analyse og kritikk: hvordan en forsker kan analysere den retorikken vi har brukt Som du sikkert allerede har skjønt, dette kan bli svært akademisk Eksamensrettede videoer om retorikk og retorisk analyse! Om etos, logos, patos, kairos, etc. Av og med Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Norsk - Retorisk analyse av en verbaltekst - NDL

Språklige og stilistiske virkemidler er også viktige når det gjelder retorisk analyse av f.eks. taler eller artikler. I en analyse av språklige og stilistiske virkemidler er det viktig at de ikke bare ramses opp, men at det redegjøres for hvilken betydning de har for teksten, samt hvilken effekt de har på leseren Oppgaven baserer seg på teori vedrørende retorikk og innsettelsestalens epideiktiske sjangerbeskrivelse, noe som danner rammeverket for oppbyggingen av den retoriske analysen. Analysen er todelt, hvor den første delen av analysen foregår på et deskriptiv plan, mens den siste består av en normativ analyse Jeg skal skrive en retorisk analyse av fritt valgt tekst, jeg har valgt å gjøre en retorisk analyse av en reklameannonse fra Tine. Denne reklame annonsen vil at flere nordmenn skal drikke mer melk, for å få i seg mer D-vitaminer. Tine appellerer til alle de som drikker melk elle

This is Retorisk analyse - Fagbokforlaget by Fagbokforlaget on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them Format: JPEG Bildeformat: JPEG Signatur - bokmål. Signatur 1 studiebok. 1. Lær lettere. Oversikt; Test deg sel Takk, kjære Ivar er ein tale av 23 år gamle Thea Idsøe. Den blei heldt 6.desember 2013 i samanheng med det offisielle Språkåret sitt avslutningsarrangement på Ivar Aasen-tunet i Ørstra. Dette er ein tale som set lys på viktigheita av å ha nynorsk som eit skriftspråk, samstundes som den får fram viktigheita av å kunne [

Retorisk analyse steg for steg - undervisningsoppleg

 1. Bokmålsordboka definerer analyse slik: Dele, løse opp en helhet. Å analysere et dikt skulle da bety å finne ut hvilke virkemidler forfatteren har brukt, som bilder, kontraster, metaforer, allusjoner osv. Å tolke blir definert slik: forklare, utlegge betydningen av, utlegge innholdet av en tekst
 2. Analyse av sakprosa . I denne analysen av Mobilens makt side 227-228 skal vi prøve å følge tipsene i På sporet av artikkelen side 126. En analyse skal være en sammenhengende tekst uten underoverskrifter. Vi markerer at vi begynner på noe nytt med nytt avsnitt
 3. Retorisk analyse: Freia reklame. April 26, 2016 May 3, 2016 (foto: Freia) Dette er en reklame Freia har laget for å promotere for sin nye sjokolade Kvikk Lunsj og melkesjokolade. Freia har gjort sitt for at du virkelig skal ha lyst til å kjøpe deres nye sjokolade (jeg fikk i hvertfall det)
 4. Retorisk analyse. De må leve i bokstavmørket Denne teksten er komponert av skribent Kadra Yusuf, med tittelen.
 5. Oprift for retorisk analyse av reklame Definer først den retoriske situasjonen: Kven seier kva til kven, kvifor, kor, når, korleis og kvifor? Kva sjanger er det? Kor finner vi til vanleg denne typen tekst? Kva er formålet med teksten? Kva er produktet som skal seljes? Kva eigenskap ved produktet er det annonsen fokuserer på? Kv
 6. Nyttårstale fra en som lytter | Retorisk analyse. Innledning Nyttårstale fra en som lytter er skreven av Leo Ajkic, som er norsk programleder for radio og TV. Aikjc og familien flyktet fra hjemlandet Jugoslavia på grunn av borgerkrigen, når han var elleve år gammel

Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene

 1. Retorisk analyse af taler Du skal logge ind for at skrive en note Husk at give eksempler og begrunde dine svar til de enkelte punkter med henvisning til bestemte steder i teksten
 2. ister Erna Solbergs tale til folket i forbindelse med koronakrisen. I forbindelse med koronakrisen talte stats
 3. Retorisk analyse. Av yeahbuddy, 18. april 2012 i Skole og leksehjelp. essay; eksamen troll; tentamen; Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. yeahbuddy
 4. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 5. Retorisk analyse av Freia sin nye reklame. Publiser april 21, 2016 april 21, 2016 av sandersjolund. Avsender av reklame er Freia. Det er et fotografi der fokuset ligger hovedsakelig på kuene og naturen. Produktet er en sammenslåing av den hjemmekoselige melkesjokoladen og tursjokoladen Kvikk Lunsj
 6. Retorisk analyse avdekker hva som egentlig blir sagt og gjør det mulig å forstå hele budskapet. Retorisk analyse finner hvilke retoriske virkemidler som er brukt for å gjøre budskapet overbevisende. Retorisk analyse gir fortrinn i forhold til politisk analyse fordi den gir full oversikt over hva som er. Retorisk analyse av en verbaltekst
 7. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Hei! Du har ikke noe mal på feks retorisk analyse og andre

Masteroppgave i nordisk språk og litteratur- Universitetet i Agder 2013. Rette ord til rett tid : en retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 201 Gjennom min analyse mener jeg å ha holdepunkter for å si at statsministerens tale var et bidrag i det nasjonale sorgarbeidet. Ut fra analysen konkluderer jeg også med at talen var en meget god tale, både fordi statsministeren behersker kunsten å skjule sin retorikk, men også fordi talen var rette ord i rette tid Denne oppgaven er en retorisk analyse av partileder Siv Jensens retorikk. Den handler ikke om konkrete saker og velgeroppslutning, men om hvilke verdier Siv Jensen gjennom retorikken ber tilhørerne identifisere seg med. Gjennom en analyse av taler holdt ved åpninger av Fremskrittspartiets landsmøter og ved valgkampåpninger,. Retorikk er noe vi alle utfører. Det er verken manipulasjon eller blomstrende språkbruk, det er heller ikke overføring av mening, selv om alt dette kan være retorisk. Retorikk er å handle med språk og kommunikasjon. Det er å få dine medmennesker til å fø

Video: Retorisk analyse av Fjordland-reklame - Daria

Kronprins Haakon | Retorisk analyse - StudienettReklameanalyse av Bokstavkjeks - Studienett

retorisk spørsmål - Store norske leksiko

 1. - Morna, Jens! Siv Jensen er klar for å gå i forhandlinger med de andre borgerlige partiene om regjering. Hun varsler at Fremskrittspartiet er tøffe i forhandlinger
 2. Troverdighet i sosiale medier - en retorisk analyse av hvordan virksomheter bygger ethos på Facebook
 3. Retorisk analyse med eksempler. Negre, sopere, krøplinger og idioter, kommentar i Aftenposten. Delt av: nina bell rui aadna - Publisert: 15.08.2014 12:59 - Oppdatert: 01.04.2020 12:03. Beskrivelse: Analyse av kommentar om unyansert bruk av ord med en appell som overrasker. Teksten.
 4. Undervisningsopplegg1. Teaser om retorikk, vi hører Are Kalvø om Redd Barna. Diskuter filmsnutten med utgangspunkt i begrepene etos, patos og logos. Klassediskusjon, oppsummering.2. PowerPoint om retorikkens kommunikasjonsmodell, eller annen gjennomgang. Formål: å illustrere innholdet i den retoriske femkanten og de første og viktige begrepene i retorikken. Samtale og forelesning
 5. Retorisk analyse er kritisk lesing og analyse som evaluerer hvordan av en tekst. Med andre ord, er innholdet av arbeidet sekundært til hvordan dette innholdet er opprettet og gjennomføres for å oppnå en bestemt virkning. Slike analyser demontere et arbeid og vurdere hvordan delene fungerer sammen
 6. Retorisk analyse er et forsøk på å forstå hvordan forfattere bruker forskjellige strategier for å oppnå sine mål om å skrive et stykke arbeid. Retorisk analyse brukes med sakprosa; den analyserer ikke bare tekster, den kan også analysere taler og visuell tekst som tegneserie

retorisk analyse mal Kjetils faglitterære blog

 1. På norskeksamen kan du gjerne få en oppgave som retter seg mot retorikk og analyse. I en retorisk analyse skal du peke på hva forfatteren ønsker å formidle i teksten og hva slags virkemidler forfatteren har brukt. Du skal også begrunne troverdigheten til forfatteren og teksten i helhet. Retoriske virkemidler Retoriske spørsmål er ofte bruk
 2. Retorisk analyse, Examen facultatum. Arbeidskrav, retorisk analyse. Drøm av disneyland. Universitet. Universitetet i Tromsø. Fag. Examen facultatum ved HSL-fakultetet (EXF-0710) Studieår. 2018/201
 3. Praksiseksempel: Retorisk analyse av reklameannonsar. Ei utfordring i norskfaget er, ifølgje Henning Fjørtoft, spenninga mellom eleven sitt arbeid for å meistre og forstå det faglege innhaldet og dei vurderingspraksisane som lærarar er pålagde å gjennomføre (Fjørtoft 2014:303)
 4. retorisk analyse. SynspunktTillitsbasert ledelse ved hjelp av retorikken Du som leder må skape en felles verden hvor målene er klare for alle og få alle til å trekke i samme retning. Da trenger du medarbeidere som har full tillit til deg som leder
 5. Blogginnlegg 17: Retorisk analyse av tale (Hadia Tajik) Hadia Tajik holdt denne talen ved markeringen av 70-årsdagen for deportasjonen av. norske jøder på Akershuskaia i Oslo 26. november 2012, som skaper den retoriske. situasjonen kairos (rett ord til rett tidspunkt)

eksempel på en retorisk analyse Archives - Studieweb

Retorisk analyse. Posted on October 8, 2013 by Alice De må leve i bokstavmørket er en artikkel skrevet av Kadra Yusuf og omhandler asylsøkere som ikke kan lese og skrive. Artikkelen er publisert i Aftenposten, 7.September 2013 Hva er et retorisk analyse Essay? En type formell eller akademisk papir, analyserer en retorisk analyse essay andres arbeid, enten skriftlig eller visuell, basert på flere konsepter av retorikk. Disse essays ikke bare forsøke å forstå hvordan forfatteren implementerer ulike retorisk Retorisk analyse av plakat. 12. oktober 2018 av slitenguttfraoslo - Nivå: Vgs Jeg har fått som oppgave å analysere denne plakaten retorisk. Jeg må finne bruk av de retoriske appellformene (etos, logos, patos) og gi eksempler til når de blir brukt. Jeg må også finne virkemidler. Retorisk analyse av en tale. Ei vurdering av to elevsvar på ei eksamensoppgave om retorisk analyse, med tips til hvordan svara kan bli bedre.. Denne Reklameanalysen er en skriftlig oppgave ved Digital mediedesign som er et nettbasert årsstudium ved Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden. Høsten 2009 DIGITAL GRAFISK DESIGN OPPGAVE 5 - REKLAMEANALYSE HØGSKOLEN I TELEMARK HØST 2009 Innledning Vi har valgt å analysere en plakat fra annonsekampanjen som Statens vegvesen startet i 2003, angående bruk av bilbelte

Retorisk analyse - norskheimdal - Google Site

Et annet retorisk råd Trump forbryter seg mot, er kravet om struktur. En taler må ordne stoffet, sier man gjerne, slik at hver av talens ulike deler treffer tilhørerne akkurat når det mottagelige for det. Trumps plentale er, på sin side, så håpløst ustrukturert at man sliter med å finne noen struktur i det hele tatt NVivo er et kraftig program for tekstanalyse og kvalitativ analyse av video, lydopptak og intervju data. Organisering og kvalitativ analyse av dine data med NVivo Et retorisk publikum består utelukkende av de personene som kan påvirkes av avsenderens retorikk, og som kan bidra til forandringen. ( Jens E.Kjeldsen, 1986 ( 2 ) ) Bitzer mener altså at et retorisk publikum består av personer som under påvirkning av retoriske ytringer Konklusjon Retorisk analyse av tale Etos, patos og logos Etos - Før talen -Styresmakter -De to ofrene -Selv et offer Gjennomgående patos, følelsesladet - De to ofrene Logos Inviento God patos, følelsesladet Også etos Annen argumentasjonsmåte Settingen Aptum Kairo

Danskfaget - At analysere litteraturEksempel på Tolkning - StudienettSammensatte tekster - Norsk Vg2 og Vg3 SF - NDLAMedieanalyse, Analyse af – dbaSignatur 3 Studiebok BM by Fagbokforlaget - IssuuNorsk - Takk, kjære Ivar! - NDLA

Retorisk analyse. RETORISKE BEGREP. Kairos: Den retoriske situasjonen. Hva er kommunikasjonssituasjonen (avsender, medium, mottaker)? Hva er den retoriske situasjonen? Hva er den spesielle situasjonen som teksten springer ut av? Hvordan regulerer omstendighetene hva avsenderen kan si, eller ikke si Denne oppgaven tar for seg en kampanjespot fra hver av antirøykekampanjene Hver eneste sigarett skader deg fra 2003 og Røyken tar pusten fra deg fra 2006, som begge har Helsedirektoratet som avsender. Oppgaven er en retorisk analyse av multimodale ytringer Retorisk analyse: George W. Bushs 9/11-tale. 9/11 Address to the nation George W. Bush. Etter terrorangrepet på Twin Towers og Pentagon, 11. September 2001, holdt den daværende presidenten i USA, George W. Bush en tale til det amerikanske folk som vi kan analysere som et retorisk verk Retorikk og retorisk analyse av ulike typar tekstar; Pensum er sett saman av skjønnlitterære tekstar, innføring i litterær analyse og sjangerteori, litteraturteori og retorikkteori. Hovudvekta ligg på norske og nordiske tekstar, men tekstar frå dei samiske språkområda er også inkluderte. Forkunnskarav Ingen

 • Logtun.
 • Nike shoes dam.
 • Algarve shoppingsenter.
 • Amblyopi.
 • Hematologisk status.
 • Oregon pine pris.
 • Karbonerings kalkulator.
 • Visuelt nominerte.
 • Adhd test jenter.
 • Viversum horoskop.
 • Grammy 2017 nominations.
 • Sexologi utdannelse.
 • Gucci deksel iphone 7.
 • Un enable crpd.
 • Bmw e60 n54.
 • Tegninger af børn.
 • Violetta season 3 episodes.
 • Eerste organismen op aarde.
 • S2 berlin bauarbeiten 2018.
 • Adventure time 123movies.
 • Bausparvertrag teilen lbs.
 • Den sorte enke wikipedia.
 • Casa mia lillestrøm åpningstider.
 • Antelope canyon photo tour.
 • Blogg om toppbloggere kvinneguiden.
 • Rote flecken auf der hand.
 • Hjemmefarging amming.
 • Obo video.
 • Transport av bil fra bergen til oslo.
 • Babygalerie bleicherode.
 • Hbo download mac.
 • Slankeoperasjon bergen.
 • Axl rose musikkgrupper.
 • Nike off white buy.
 • Genussakademie baden baden.
 • Gjelleråsen turn.
 • Stormkjøkken gass.
 • Gallbladder removal.
 • Trichomoniasis.
 • Fiberduk hage.
 • Quer durchs land ticket am automaten.