Home

Hva var trumandoktrinen

Truman-doktrinen - Wikipedi

Dominoteorien er en amerikansk geopolitisk teori fra siste halvdel av 1900-tallet.Den gikk ut på at hvis et land kom under kommunistisk styre, ville nabolandene også følge etter, slik som når alle dominobrikkene faller hvis du kun dytter én. Teorien kom i bruk under den kalde krigen for å vise hvordan daværende Sovjetunionen kunne spre kommunismen videre og til slutt kunne infiltrere. Konsekvenser av trumandoktrinen. Trumandoktrinen og oppdemmingspolitikken brukes ofte for å forklare den kalde krigen og Vietnamkrigen. Men hvem var Truman og hva gikk doktrinen ut på? Bakgrunnen. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3 Trumandoktrinen er en erklæring som presidenten i USA, Truman ga i 1947. Erklæringen gikk ut på å forsvare de frie landene som ble truet av kommunismen. På grunn av da det var borgerkrig i Hellas (fra 1946-1949) deltok kommunistene i frigjøringen av landet, men etter at krigen var ferdig prøvde de å ta makten i landet Trumandoktrinen. Oppg 4 er bra da du forklarer godt og da du diskuterer noe på slutten. For bedre resultat i denne oppg er nøkkelen å drøfte mer. Diskutere mer om hva som var årsakene til slutten på DKK. Ellers kan hjemmeoppg som denne, hvor du har alle hjelpemidler tilgjengelig,.

c) Hva var Trumandoktrinen? President Harry Truman lanserte doktrinen om at USA skulle samarbeide med Sovjetunionen om å hindre spredningen av atomvåpen. President Harry Truman lanserte doktrinen om at USA skulle demme opp for kommunismen i land som var truet av den Hva var Trumandoktrinen? Trumandoktrinen var at presidenten i USA, Harry Truman, ville gi våpen og penger til de som ville kjempe mot kommunismen. 3 Hva var bakgrunnen til den kalde krigen? USA og Sovjetunionen kjempet for sine egne politiske systemer og ideologiske samfunnssystem Marshallplanen er betegnelsen på Det europeiske gjenreisningsprogrammet (The European Recovery Program) etter andre verdenskrig. Det storstilte amerikanske hjelpeprogrammet skyldtes Europas behov for dollar for å kunne skaffe nødvendige varer til gjenreisningen etter krigens ødeleggelser. Bistanden bidro til å stabilisere så vel den økonomiske som den politiske situasjonen i Vest-Europa Det var først med Marshallhjelpen at det ble fart i gjenreisningen etter andre verdenskrig. Europa var i 1947 stadig både nedslitt og utmattet. Kontinentet trengte en blodoverføring - økonomisk, politisk og ikke minst psykologisk. Marshallhjelpen dekket dette behovet på mange måter men hadde også sine negative sider Trumandoktrinen og USAs allianser og baseavtaler måtte få Sovjetunionen til å føle seg som en beleiret stat. Riktig ille var det fra Sovjetisk syn da Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955. Samme år svarte Sovjetunionen med dannelsen av Warszawapakten, en forsvarsavtale mellom Sovjetunionen og de østeuropeiske satellittstatene

Da USAs utenriksminister George C. Marshall den 5. juni 1947 lanserte et amerikansk hjelpeprogram for det krigsherjete Europa, var den norske regjeringen i første omgang avventende. Hva var årsaken til det? Og hvordan forholdt nordmennene seg til Marshallhjelpen da den ble en realitet?. Utenriksminister Halvard Lange og USAs ambassadør Charles Ulrick Bay signerte den endelige avtalen om. De var uenige om hva som skulle skje med Tyskland. USA var imot kommunisme. USA, SB, Frankrike slo seg sammen til Forbundsrep. Hva var trumandoktrinen? Amerikanske presidenten Harry Truman lovte militær hjelp til alle som ville forsvare seg mot kommunismen, uavhengi av styreform var at dersom ett land falt for kommunismen, vill e det rive med seg stadig flere land som også ville bli kommunistiske. Teorien ble først ordlagt av USAs president Dwigth D. Eisenhower i 1954, men tankene var ikke nye med ham. Teorien bygger videre på tankene i Trumandoktrinen og gav amerikanerne en begrunnelse for å støtt 2 Hva menes med jernteppet? 3 Hva gikk Trumandoktrinen og Marshallplanen ut på? 4 Hvordan var Tyskland og Berlin oppdelt etter krigen? 5 Hva var Berlinblokaden? 6 Hva var dominoteorien? 7 Hva var formålet med Kull- og stålunionen? 8 Hva gikk Romatraktaten ut på? 9 Hvorfor ble EFTA stiftet? 10 Hva var STASI i Øst-Tyskland? 11 Hva var.

Trumandoktrinen og oppdemningspolitikken Vietnamkrige

Hva var Trumandoktrinen? ? USAs atombombing av Hiroshima og Nagasaki ? Sovjetunionens hjelp til Tyrkia og Hellas ? USAs hjelp til Tyrkia og Hellas mot kommunistene ? Et annet ord for latrine; Hva var årsaken til at Den kalde krigen oppsto? ? USA kalte Sovjetunionen for noen. Under kapitalismen kan folk selv velge hva de vil jobbe med, og bedriftene eies av det private. Overskuddet av produksjonen går til eierne. Arbeiderne har streikerett. I USA var det, og er det fortsatt i dag, religionsfrihet og tale- og trykkefrihet. Det er tillatt med flere partier, og det avholdes frie valg. Trumandoktrinen

Trumandoktrinen - Wikipedi

Den kalde krigen spredte seg raskt til andre verdensdeler. Det var viktig for USA og Sovjet å hindre at motparten fikk nye allierte. Land som var i konflikt med et naboland, eller som kjempet mot opprørere i eget land, kalte seg gjerne antikommunister og fikk nesten automatisk støtte fra USA. Og da var fienden sikret hjelp fra Sovjet c) Hva var Berlinmuren og i hvilket år ble den bygget? En mur som skilte Øst- og Vest-Berlin fra hverandre og hindret at folk i øst flyktet til vest. Muren ble bygget i 1961

Historie vg 2 og 3: Sovjetisk reaksjon på Trumandoktrinen

 1. Hvem var partene i den kalde krigen? Hvem møttes ved Jaltakonferansen, og hva ble diskutert mellom partene? Hvordan ble Europa delt etter krigen, og hva kalles dette skillet? Hva er innholdet i Trumandoktrinen, og når ble den opprettet? Ulike land i Europa fikk det som kalles Marshallhjelp fra USA
 2. Undervisningsvideo fra Bent Johan Mosfjell tilhørende et undervisningsopplegg i samfunnsfag på tilpasset.no, Tilpasset undervisning
 3. Under kapitalismen kan folk selv velge hva de vil jobbe med, og bedriftene eies av det private. Overskuddet av produksjonen går til eierne. Arbeiderne har streikerett. I USA var det, og er det fortsatt i dag, religionsfrihet og tale- og trykkefrihet. Det er tillatt med mange partier, og det avholdes frie valg. Trumandoktrinen
 4. 5) Hva var Marshallhjelpen og Trumandoktrinen? Det var USAs forsøk på å stoppe kommunismen fra å spre seg ved å gi økonomisk hjelp til stater som valgte kapitalisme, og ved å true med militærmakt der det var fare for at kommunistene kunne overta makten

Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen - Studieweb

Hva gikk trumandoktrinen ut p Det store spørsmålet var hva som skulle skje med Europa etter at krigen var over. Gikk ut på at man kunne selge og kjøpe varer fritt. Den kalde krigen sprer seg ut i verden. Denne gangen gikk Sovjetunionen inn med sine soldater for Trumandoktrinen og oppdemmingspolitikken brukes ofte for å forklare den kalde krigen og Vietnamkrigen. Men hvem var Truman og hva gikk doktrinen ut på? Bakgrunnen. Truman lät USA överta denna roll genom att 22 maj 1947 skriva under en lag som beviljade de två Enligt många historiker markerar doktrinen början på kalla Hva var Trumandoktrinen? ? Sovjetunionens hjelp til Tyrkia og Hellas ? USAs hjelp til Tyrkia og Hellas mot kommunistene ? Et annet ord for latrine ? USAs atombombing av Hiroshima og Nagasaki; Hvilket år ble NATO-traktaten undertegnet? ? 4. april 1949 ? 14. mai 1955 ? 14. januar 1993 ?.

Hva er terrorbalanse? Hva var trumandoktrinen? Upassende innlegg? Svar. GiPazzini_85 Innlegg: 84114. 24.09.08 20:02. Del. Det står i læreboka. Du må bare ta deg tid til å lese litt i den. Upassende innlegg Hvorfor oppsto Vietnamkrigen? Årsakene er sammensatte, og historikerne strides om dem. Men er det slik at det ene synet er mer riktig enn andre? Uansett ser det ut som synene ofte endrer seg over tid. Vi kan for eksempel trekke paralleller til den kalde krigen. Den kalde krigens årsaker Ifølge SNL er den kalde krigen e Hva var den kalde krigen? Hva mente Winston Churchill med jernteppet? Hvilke rettigheter slo verdenserklæringen om menneskerettigheter fast? Hvorfor støttet også mange i Vest-Europa Sovjetunionen og kommunismen? Hva var Marshallhjelpen og Trumandoktrinen? Hva var Berlinblokaden, og hvordan endte den? Hva var NATO og EEC? Hva gikk.

Den kalde krigen Flashcards Quizle

 1. Hva? Hvem? Når? Trumandoktrinen var et prinsipp som ble lagt frem av USAs daværende president; Harry S. Truman, i 1947. Hvorfor? Hvordan? Det gikk i hovedsak ut på at USA skulle hjelpe eller redde land hvor det var fare for å komme under kommunistmakten
 2. trumandoktrinen Truman-doktrinen. October 18, 2016 October 18, 2016 ~ forfatterinnen ~ Leave a comment. Kjære dagbok. Jeg vet ikke helt hva jeg synes selv. Det høres jo ikke noe bra ut; presidenten sa at Stalin vil ødelegge livsstilen vår, og tvinge alle til å stenge de frie markedene. Pappa sier at han jobber med de frie markedene,.
 3. Da president Harry S. Truman utstedt hva som kom til å bli kjent som Truman-doktrinen mars 1947, ble han skisserte den grunnleggende utenrikspolitikk at USA ville bruke mot Sovjetunionen og kommunismen for de neste 44 årene. Doktrinen, som hadde både økonomiske og militære elementer, lovet støtte til land som forsøker å holde tilbake sovjetisk stil revolusjonær kommunisme
 4. Kjære dagbok. I dag snakket presidenten på radio. Vi hørte det alle sammen; vi satt rundt peisen og pappa hysjet på oss da det begynte. President Truman fortalte oss om den nye trusselen i Europa: kommunismen. Jeg vet ikke helt hva jeg synes selv. Det høres jo ikke noe bra ut; presidenten sa at Stali
 5. Hva var årsakene til at Øst-Europa ble kommunistisk? Hva var Trumandoktrinen og Marshallplanen? Hva skjedde med Tyskland etter andre verdenskrig? Når kom kommunistene til makten i Kina, og hva var bakgrunnen for maktovertakelsen? Hvordan var den økonomiske utviklingen i Vesten etter andre verdenskrig? Hva var den historiske bakgrunnen for
 6. Hva var årsakene til at Øst-Europa ble kommunistisk? Hva var Trumandoktrinen og Marshallplanen? Hva skjedde med Tyskland etter andre verdenskrig? Når kom kommunistene til makten i Kina, og hva var bakgrunnen for maktovertakelsen? Hvordan var den økonomiske utviklingen i Vesten etter andre verdenskrig

Kommandoøkonomien var den sovjetiske økonomien hvor alt ble styrt direkte av det statlige organet Gosplan, som viste seg å være lite effektiv. Gosplan bestemte hva som skulle produseres og til hvilke priser, hvilket betyr at det var null konkurranse mellom bedriftene med tanke på pris og kvalitet Hva var Trumandoktrinen og Marshallplanen? Trumandoktrinen er en erklæring som presidenten i USA, Truman ga i 1947. Erklæringen gikk ut på å forsvare de frie landene som ble truet av kommunismen Hva var Trumandoktrinen og Marshallhjelpen? Trumandoktrinen er at USA hjelper til dersom landet sliter økonomisk og dersom kommunismen skulle være faretruende til å ta over. Marshallhjelpen¨var fokus på Europa og at USA ville ha kapitalisme rundt i verden Trumandoktrinen på bokmål. Vi har én oversettelse av Trumandoktrinen i svensk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.Trumandoktrinen i svensk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

Testoppgaver Historie vg3 s

Marshallplanen var helt nødvendig for gjennomføringen av den norske gjenreisnings- og vekstpolitikken etter annen verdenskrig. Den gjorde det mulig å opprettholde et tilstrekkelig importnivå for matvarer, innsatsvarer for industriutviklingen, kull og olje Fabriker och bostadshus var. Trumandoktrinen var et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S. Truman i 1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kin Marshallplanen var et amerikansk hjælpeprogram rettet mod Europa, som blev sat i gang efter 2. verdenskrig

Dagens deling av Korea på grunn av imperialisme? Imperialisme vil si at en stat utvider egen innflytelse og makt på bekostning av andre stater. I tidsrommet 1870-1914, som gjerne kalles imperialismens tidsalder, nådde Europa høyden av sin makt. Europeere anla kolonier i hele Afrika, men underla seg også store områder i Asia. Der var det Fortsett å lese Koreakrigen og imperialism Denne oppfatningen ble kalt Trumandoktrinen; USA ga penger og våpen til land som kjempet mot kommunismen (Trumandoktrinen) I 1947 lanserte USAs utenriksminister, Marshall, en økonomisk hjelpepakke til krigsherjede land i Europa. Dette ble kalt Marshallplanen og var et tilbud til alle land i Europa som hadde markedsøkonomi Men ingen var sterke nok til å erobre hele territoriet. Kampene bølget fram og tilbake. På hver sin side av frontlinjen blandet FN og Kina seg i krigen som herjet landet. Konflikten kostet millioner av sivile koreanere livet og sendte enda flere på flukt. 1961: Berlinmuren manifesterer den kalde krige

Dominoteorien - Wikipedi

Ordet kapitalisme forekommer i dag mest i bruk i den engelsktalende del av verden, spesielt i USA. I sin mest vanlige form forstås gjerne kapitalisme som navnet på et økonomisk system som er karakterisert ved at bedrifter og produksjonsmidler er privateide, hvor den enkelte har stor grad av frihet til å handle og inngå kontrakter ut fra egne økonomiske interesser, og hvor profittmotivet. Account Options. Logg på; Innstillinger for søk; Nettlog Diskusjonen her til lands er hemmet av folk som føler seg personlig truet av såkalt oljeskam og den minste snakk om å gjøre andre ting enn å produsere olje. Vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig sier de. De to tankene er i følge dem å kutte utslippene men også fortsette å produsere olje. Det. I den marxistiske teorien brukes begrepet kommunisme om det kommunistiske samfunnets høyeste fase, det klasseløse samfunnet. Et slikt samfunn har hittil ikke eksistert. Kommunismens innledende eller lavere fase, blir vanligvis omtalt som sosialisme.. Det klasseløse samfunnet kan bygges først når sosialismen (se Hva er sosialisme?) har seira på verdensbasis, og lagt grunnlaget for at.

Hva var Trumandoktrinen? A. Økonomisk støtte til landbruk i krigsherja land B. Økonomisk støtte til land som kjempet for kommunismen Hva var Berlin-blokaden? A. Sovjet ønsket å hindre at Vest-Tyskland ble selvstendig, og stengte alle veier inn i Berli Trenger hjelp fra noen som er gode i dette emnet. Det gjelder som sagt Den kalde krigen. Skal ha prøvemuntlig på onsdag og trenger å vite det viktigste å ha med. Skal ha presentasjon på 10 minutter, så det er hen hel del jeg ikke kan rekke. Har lagt en foreløpig momentliste: Hva er en kald krig?. 13. Hva var Trumandoktrinen? Hva het de to nyopprettede statene i Tyskland? 26. Hvorfor kunne ikke USA støtte koloniene i deres frigjøringskamp H.1.7 Koloniene som ble de første amerikanske statene. H.2.13 Hitler-Stalin-pakten og Finland. Hva het generalen som ledet de finske styrkene Hva het øya der mytteristene på Bounty 13

Enten du er skoleelev i grunnskolen, student eller bare nysgjerrig på hva begrepet kald krig innbefatter og hva Den kalde krigen var for noe, finnes det muligheter til å fordype seg i temaet. På Studieweb.no får du en oversiktlig oppsummering av de viktigste hendelsene under Den kalde krigen i kronologisk rekkefølge, og hva disse hadde å si for spenningen som fantes og maktbalansen i verden Hva kalles ofte skillet mellom det kommunistiske og det kapitalistiske Europa, under den kalde krigen?, Hvilken konstruksjon som delte Tyskland under den kalde krigen ble revet i 1989?, Hva måtte mange mektige land i verden gi slipp på i perioden 1945 - 1965?, Hvem var Josip Tito Hva er kapitalisme? Begrepene kapitalisme og liberalisme blir ofte brukt om hverandre, og dette kommer av at kapitalisme kan brukes i bred eller smal forstand. I den vide, filosofiske betydningen er kapitalisme det samme som liberalisme: individet står i sentrum, og du har derfor full suverenitet over ditt eget liv, kropp og eiendom Trumandoktrinen. trumandoktrinen. Hvad Er Truman-doktrinen. hvad er truman-doktrinen. Hvad Er Truman-doktrinen. hvad er truman-doktrinen. Truman-doktrinen in translation polish.Truman. Den evige etterforsker. Ddra milions och ord fraser allaspr. Kalla Kriget. Hva var Forvaring?.

Den 12. mars 1947 var Truman i kongressen hvor han brukte Kennans advarsler fra «The Long Telegram» i en tale som en basis for hva som skulle til å bli Trumandoktrinen. WikiMatrix WikiMatrix Du point de vue de nombreux officiels, la Palestine était secondaire par rapport à [] l'objectif de protéger la Grèce, la Turquie et l'Iran du communisme comme indiqué dans la doctrine Truman Tyskland var hardt skadet etter krigen. Landet var bombet, og folk lå i ruiner. De fire seierherrene delte tyskland mellom seg. de hadde også delte meninger om hva de skulle gjøre med Tyskland. Frankrike var redd for en ny krig. Trumandoktrinen Hva gikk trumandoktrinen ut p. Nå skal vi bevege oss inn på hvordan Den Kalde Krigen startet. Sovjetunionen og USA var allierte og kjempet sammen i kampen mot Tyskland Hva var Warszawapakten A. En gruppe i Polen som kjempet for å frigjøre Polen fra Sovjetunionen B. De landene Sovjetunionen hadde lagt under seg og gjort kommunistiske kjempet for å bli selvstendige C. En forsvarsallianse mellom Sovjetunionen og andre kommunistiske land. Hvorfor ønsket Øst-Tyskland å bygge Berlinmuren A. For å hindre at kapitalismen fra vest kom inn i landet B

Hjelpetiltak og samarbeid - Mæla ungdomsskole

Hva var Berlin-blokaden. A. Sovjet ønsket å hindre at Vest-Tyskland ble. selvstendig, og stengte alle veier inn i Berlin. B. Sovjet ønsket at Berlin skulle bli sovjetisk. C. Sovjet ønsket å sørge for at alle i Berlin sultet i. hjel, for derfor å ta området til sitt eget. Previous page Den kalde krigen er et vanlig navn på spenningstilstanden mellom øst og vest, og spesielt mellom USA og Sovjetunionen, mellom 1945 og 1990.Begrepet skal ha blitt brukt første gang av president Trumans rådgiver Bernhard Baruch i 1947. Perioden kjennetegnes av at alliansebygging, opprustning og trusler om krig mellom blokkene, og i flere tilfeller både en overhengende fare for storkrig og. Mellom midten av 1945 til slutten av 1947 hadde USA allerede overført opptil 13 milliarder dollar til hjelp til Europa. Hva gjorde Marshall Plan hjelpemiddel forskjellig var den strenge conditionality som den ble administrert, og gjorde det ikke bare en finansiell hjelpepakke, men også et strukturelt justeringsprogram

Konsekvenser av trumandoktrinen, trumandoktrinen, populær

Trumandoktrinen. President Harry Truman taler til Kongressen, mars 1947. NATO var ein forsvarsallianse mellom 10 vesteuropeiske land, USA og Canada, der dei bestemte at eit angrep på eit av medlemslanda var det same som eit angrep på alle Trumandoktrinen: et politisk prinsipp som ble etablert av president Harry S. Truman i1947 som et svar på stadig økt innflytelse fra Sovjetunionen, senere også Kina. Poenget var at amerikansk utenrikspolitikk skulle ha oppdemming mot kommunismen som et hovedprinsipp. Warszawapakten: var en militærallianse fra 1955 (oppløst 1991).

trumandoktrinen I Europa sees det at kommunismen er i ferd med å spre seg, blant annet Hellas og Tyrkia står i fare for å komme under kommunismens kontroll. I USA sitter president Truman og frykter at kommunismen skal få større innpass i verden, og i en tale til kongressen, den 12 mars 1947, klarer han å overbevise om at USA må ta ansvaret med å hjelpe alle frie og demokratiske land - Dette var et uttrykk for USAs nye utenrikspolitiske linje, nemlig at regjeringen tok viktige initiativ uten hensyn til hva meningene i FN måtte være. Dette ble kjent som Trumandoktrinen. - Presidenten i USA i 1947, Harry Truman, erklærte at USA ville hjelpe enhver stat som fikk sin frihet truet av aggresjon fra Sovjetunionen eller revolusjonære, indre kommunistiske bevegelser Hva var innholdet i Münchenforliket og den tysk-sovjetiske ikkeangrepsavtalen? Trumandoktrinen er betegnelsen på politikken til president Truman, som mente at det var USAs oppgave å «støtte frie folk i deres kamp mot væpnede minoriteter og fremmede makters forsøk på undertrykkelse» Dette er en tidslinje hvor du kan se og lese litt om de viktigste hendelsene under krigen. Jaltakonferansen. Trumandoktrinen

Hva var trumandoktrinen? - President Truman lovet at USA ville støtte alle frie stater som var truet av maktovertakelse fra innenlandske minoritet el. fremmede stater. Dette var rettet mot den sovjetiske ekspansjonen i øst-Europa -Trumandoktrinen-Marshallplanen -Jernteppe -Harry S. Truman -Josef Stalin -Winston Churchill-Markedsøkonomi -Planøkonomi -NATO -Warszawapakten -John F. Kennedy -Masseødeleggelsesvåpen. -Romkappløpet. 5. ARBEID MED DELMÅLENE-VELG METODE SELV! 1 Jeg kan fortelle hva som kjennetegner et demokratisk land Hva var Trumandoktrinen og Marshallhjelpen? Marshallplanen: Forhindret at dårlige levekår ga vekstmulighet for kommunismen. Stort marked for amerikanske varer. Knyttet landene i Vest-Europa inn i et samarbeid med USA. Trumandoktrinen Hva er kommunisme? Å forandre samfunnsformer som er preget av de få og mektiges utbytting av de mange svake, har opptatt tenkende mennesker i årtusener. Utopiske sosialister skrev om idealsamfunnet, bygget på fornuft og godhet. Men hvordan skulle det gjøres? Det var Karl Marx og Friedrich Engels som gikk systematisk og vitenskapelig til verks

Okkupasjonssoner i Tyskland Etter 2. verdenskrig ble Tyskland delt inn i okkupasjonssoner mellom de allierte maktene Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike Hva skjedde med Berlin etter 2. verdenskrig? 3. Hvorfor kom de østeuropeiske statene under Sovjetunionens kontroll etter 2. verdenskrig? 4. Hva var Sovjetunionens holdning til Tyskland etter 2. verdenskrig? 5. Hva var de alliertes holdning til Tyskland? 6.. Hva skjedde med Berlin etter 2. verdenskrig? Berlin ble delt i 4.deler. Sovjetunionen, Frankrike, USA og Storbritannia (seierherrene)fikk hver sin del. Til slutt slo Frankrike, USA og Storbritannia seg sammen. Da ble det øst- og vest- Berlin

Hva skjedde med Tyskland etter 2. verdenskrig? Vest og Øst-Tyskland, Hovedstaden blir delt i to og det blir fire soner (USA, Sovjet, Frankrike og Storbritannia). 2. Det var også frykten for en kapitalistisk invasjon og en mer fiendtlig Tyskland enn noen sine.. Truman-doktrinen på engelsk. Vi har én oversettelse av Truman-doktrinen i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.Truman-doktrinen i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale • Hva Trumandoktrinen og Marshallplanen er • Kort om Berlinblokaden og luftbroen • Kort om Koreakrigen • Hovedtrekkene ved Cubakrisen • Kort om Vietnamkrigen • Hovedtrekkene ved utviklingen i Kina (kulturrevolusjonen, Mao) • Hva menes med begrepet jernteppe • Hvorfor ble Berlinmuren bygget? • Årsakene til at Berlinmuren falt Hva var Trumandoktrinen? Hva var konsekvensene av Marshallplanen? Hvorfor var det nødvendig å opprette en luftbro til Vest-Berlin i 1948? Hvorfor ble Berlinmuren reist? Hva var bakgrunnen for at FN lagde en plan for å opprette en jødisk stat i Palestina i 1947 terrorbalanse begrep brukt om situasjonen under Den kalde krigen, der både USA og Sovjetunionen hadde masseødeleggelsesvåpen nok til å utslette hverandre flere ganger. Dette bidro til å avskrekke partene fra å starte å bruke militærmakt mot hverandre, siden konsekvensene ville bli gjensidig ødeleggende. En forutsetning for denne avskrekkingen var at begge parter til enhver tid. I dag er kommunisme kanskje mest kjent gjennom historien til Sovjetunionen, men kommunisme som ideologi har eksistert mye lenger enn dette. Den ideologien vi i dag kjenner som kommunisme bygger på ideer og tankeretninger som ble utviklet og skrevet ned av Karl Marx (1818 - 1883) og Friedrich Engels (1820 - 1895)

 • Oppbevaringslake.
 • Epj systemer i norge.
 • Eminem gewicht.
 • Asperges kopen lidl.
 • Frachtschiffreisen nok.
 • Brautkleider stilrichtungen.
 • Wer waren die inkas.
 • Australian shepherd farben rot.
 • Somme des angles d'un triangle démonstration.
 • Hermetiske kidneybønner.
 • How to calculate muscle mass.
 • Tjenestehunder raser.
 • Dagmar overbye poul lemmer.
 • Tanzkurs leck.
 • Weber e 310 original.
 • Riga may 2017.
 • Jana pareigis.
 • Wellnesshotel pfalz 4 sterne.
 • Tv cast from mac.
 • Parkering gardermoen priser.
 • Rotary adventskalender gewinnzahlen.
 • Fdr wheelchair.
 • Ballonghund.
 • Case sony z5 compact.
 • Begagnad speedcart.
 • Brekkmiddel reseptfritt.
 • Wein dornbirn.
 • Bud light alcohol percent.
 • Ückeritz hotel.
 • Stadt unna bewerbung.
 • Hotels mit hallenbad oberösterreich.
 • Kilroy frivillig arbeid med dyr.
 • Diplom fotball.
 • Tutankhamun wiki.
 • Moto 360 2 gen.
 • Paolo roberto restaurang.
 • Strekk i leggen fotball.
 • Notre dame cathedral luxembourg.
 • Frühstücken kreis heinsberg.
 • Stacy name.
 • Wvg nordhausen.