Home

Sykehuspartner styret

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet i forrige uke å stille prosjektet for modernisering av IKT-infrastrukturen i bero for å utrede nødvendige endringer i planer og leveranser. Sykehuspartner HF har i foretaksmøte i dag fått i oppdrag å utrede mulige alternativer for moderniseringen. Samtidig skiftes styret ut Morten Thorkildsen fortsetter som styreleder i Sykehuspartner HF. Nina Mevold er oppnevnt som ny nestleder, etter å ha vært styremedlem i Sykehuspartner HF siden desember 2018. Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus og administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold er nye styremedlemmer i Sykehuspartner HF

Nytt styre i Sykehuspartner - Sykehuspartner

- Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF. Sykehuspartner går nå inn i en uvanlig arbeidskrevende fase, og det er viktig å få på plass et styre som kan involvere seg tungt, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst RHF, i en pressemelding Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen. Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen og.

Nytt styre i Sykehuspartner HF - Sykehuspartner

Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.. Vi drifter og forvalter livsviktige IKT-systemer for sykehusene, både kliniske og administrative applikasjoner, IKT-infrastruktur, nettverk og arbeidsflater for 78 000 brukere Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via din jobb-PC (VPN): Brukerveiledning for VPN OUS (PDF). Brukerveiledning for VPN AHUS (PDF). Brukerveiledning for VPN alle andre helseforetak (PDF). Dersom du har problemer med å logge inn hjemmefra, vennligst se denne siden før du ringer Brukerservice. Slik kobler du deg på sykehusets nett hjemmefra via privat PC (ekstern arbeidsflate) Styret er et kollegium og utfører sine oppgaver som et kollegium. Styremedlemmer representerer ikke noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF Journalskandalen i Helse Sør-Øst får flere konsekvenser: Hele styret i datterselskapet Sykehuspartner må gå. Styreleder Ann Kristin Olsen henter inn erfaren næringslivstopp som ny styreleder - Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner HF i oppgave å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte

Logg inn Startportalen (Min Gat og Gat hjemmefra) Personalportalen hjemmefra Personalportalen fra mobil Outlook/e-post Problemer med innlogging? Noen ansatte opplever problemer med å logge inn. Dette gjelder kun i enkelte tilfeller, og årsaken til at det ikke fungerer kan variere Sykehuspartner HF. I Sykehuspartner HF er Nina Mevold oppnevnt som nytt styremedlem. Nina Mevold er administrerende direktør i Sørlandet Sykehus HF. Hun erstatter Anita Schumacher, som går ut av styret. Styret i Sykehuspartner HF har da følgende medlemmer: Morten Thorkildsen (leder) Anne Kari Lande Hasle (nestleder) Just Ebbesen; Eivind Gjemda Sykehuspartner HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Sykehuspartner HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør -Øst RHF. Finansielle leieavtale

Styret viste også til at driften i Sykehuspartner HF har vært god i perioden, men styret er samtidig bekymret for investeringssituasjonen og dermed fremdrift i viktige IKT-prosjekter. Styrets enstemmige V E D T A K Styret tar virksomhetsrapport per august 2020 til etterretning Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen. Styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst har rekruttert et styre til Sykehuspartner med solid erfaring som helsebyråkrater 1. Styret tar redegjørelsen om status, budsjett og prioriteringer 2010 for Sykehuspartner til orientering. 2. Styret ber om at driftsrapportering fra Sykehuspartner inngår i den ordinære tertialvise rapporteringen til styret. 3. Styret ber administrerende direktør ha særskilt fokus på følgende områder: a Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok endringene i styresammensetningen i Sykehuspartner HF i sitt møte 19. november. Endringene blir endelig stadfestet i foretaksmøte fredag 20. november. Styret vil da ha følgende sammensetning: Styreleder Thomas Bagley. Nestleder Bjørn Erikstein. Styremedlem Marianne Johnsen (ekstern Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF, skriver de i en pressemelding i dag. Morten Thorkildsen, tidligere toppsjef for IBM Norge, CEO i Rejlers Norge og tidligere styremedlem av IKT-Norge er oppnevnt som styreleder for Sykehuspartner HF

Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann. Styret i Helse sør-øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen Hele styret i Sykehuspartner ble skiftet ut forrige uke. Teknologidirektør Thomas Bagly i Helse Sør-Øst, måtte også trekke seg etter avsløringen av journalskandalen Sykehuspartner HF rapporterte ikke risikoen i formell linje. Konsekvensen ble upresis og mangelfull informasjon til styret i Helse Sør-Øst. Juni 2017: Administrerende direktør i Sykehuspartner HF, Marianne Hornnes går av med øyeblikkelig virkning

Forside - Sykehuspartner

 1. istrerende direktør Gro Jære, etter at hun skjulte et beløp på 333 millioner kroner i en allerede styrebehandlet rapport. Det var Jære som ga en sekretær ordre om å fjerne opplysninger fra rapporten som viser kostnader for IKT-prosjektet Imod
 2. Det er foran styremøtet i Oslo universitetssykehus fredag, at styret informeres om at manglende levering fra Sykehuspartner utgjør en risiko for sikkerheten og driften av IKT-systemene ved Norges største sykehus. Nå ser de seg nødt til å vurdere andre leverandører for å gjøre jobben
 3. - Sykehuspartner har over noe tid utredet hvordan infrastrukturen i regionen best kan standardiseres og moderniseres. Vi har bedt om at Sykehuspartner nå gir Helse Sør-Øst RHF en samlet status for dette arbeidet. - Vi forventer å få denne statusen etter at styret i Sykehuspartner har behandlet en sak om dette i sitt møte på torsdag

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mai 2020 . Sak 048-2020 . Innføring av kryptert stamnett som kjøp av tjeneste fra Norsk Helsenett SF . Forslag til vedtak: 1. Styret gir tilslutning til at administrerende direktør i Helse Sør -Øst RHF godkjenner søknad fra Sykehuspartner HF om etablering av et kryptert stamnett, gjenno Styret i Sykehusbygg HF har ansatt Terje Bygland Nikolaisen som ny administrerende direktør. Nikolaisen tiltrer stillingen 1. januar 2019. 06.09.2019. Sykehusbyggs Standardromskatalog. Sykehusbyggs Standardromskatalog er en samling av standardiserte funksjonsbeskrivelser med bygningsmessige og tekniske krav til de vanligste rommene i sykehus - Det er blitt reist betydelig tvil om dette er blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst til NRK.. Ifølge rikskringkasteren benektet Bagley nylig at utenlandske IT-arbeidere skal ha hatt.

Styret; Divisjoner. Ofte stilte spørsmål i forbindelse med covid-19 . Sykehusinnkjøp HF mottar mange henvendelser i forbindelse med arbeidet vi nå gjør, Når Helse Nord IKT og Sykehuspartner samarbeider om store it-prosjekter, bidrar Sykehusinnkjøp med prosjektledelse Styret i Helse Sør-Øst har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i datterselskapet Sykehuspartner etter IT-skandalen. Det nye styret ledes av Morten Thorkildsen. Han får. Vi hopper til 2017. Sykehuspartner inngår avtaler om å overføre drift av IKT-systemer til Hewlett Packard Enterprise (HPE). IKT-skandalen som fulgte er omtalt i en rekke medier. Så seint som i går, bestemte styret i Helse Sør-Øst at de skal skrote hele outsourcinga. Tjenestene skal tas tilbake igjen Les også: Skifter ut hele styret i Sykehuspartner Les også: Betrodde medarbeidere holdt tilbake informasjon om risikoen ved outsourcing Publisert 27.10.2017, kl. 07.26 Oppdatert 19.01.2018, kl. Styret ved Sykehuset Telemark har anbefalt konseptet for utbyggingen av det somatiske tilbudet i Skien. Løsningen vil koste i underkant av 1,1 milliard kroner. 16.09.2020. Bedre pasientsikkerhet med ny teknologi. Det har blitt enklere for klinikere å samarbeide

- Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst til NRK.. Bagley trekker seg også fra sin stilling som teknologidirektør i Helse Sør-Øst Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag Du kan også sende en e-post til postmottak@vestreviken.no, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med. Se også På et ekstraordinært styremøte i Sykehuspartner ble i dag det klart at toppsjef Mariann Hornnes og styret er enige om at hun trekker seg. Del på epost. Publisert 09.06.2017, kl. 14. Om oss - Sykehuspartner Tønsberg Blad avslørte denne uken at ledelsen i IT-bedriften Sykehuspartner brukte 220.000 kroner på seminar med gratis alkohol til alle, rett før de kuttet 104 stillinger. I begynnelsen av august samlet de 71 ledere med overnatting, mat og fri drikke på Rica Park hotell i Sandefjord. Kort etter vedtok styret en svært omfattende kuttrunde

Ny leder i Sykehuspartner - Sykehuspartner

 1. Ansattrepresentant Nanette Loennechen i styret til Helse Sør-Øst. Foto: Privat - Sykehuspartner har modernisert mye, men det er en del som gjenstår. Mye skyldes gamle applikasjoner som fortsatt brukes internt. For at helseforetakene skal moderniseres er man avhengige av å gjøre de siste grepene
 2. Sykehuspartner hadde en omsetning i 2018 på 3,6 milliarder kroner. Sykehuspartner har ca. 1500 medarbeidere og har ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset. Les mer om Sykehuspartner
 3. dre grad vært en utfordring på Drammen sykehus gjennom mange år
 4. Sykehusapotekene HF er en del av Helse Sør-Øst og er apotek for sykehuset og sykehusets pasienter. Hos oss kan du få hentet ut medisiner på resept og kjøpe reseptfrie medisiner og handelsvarer. Vårt sortiment er tilpasset bruken på sykehuset
 5. Styret ved Sykehuset Telemark består av styreleder, nestleder, tre eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte. Les mer om styret, styremøter og styredokumenter. Årsregnskap Årsberetning og årsregnskap 2019 (pdf) Årsregnskap 2017 (pdf) Revisjonsberetning 2017 (pdf) Årsregnskap 2016. Revisjonsberetning 201
 6. Styret i Sykehuspartner måtte gå Statskanalen avslørte tidligere i år at over 100 IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia hadde hatt tilgang og utvidete rettigheter til helseforetakets datasystemer. Teknologidirektør Thomas Bagley trakk seg både fra jobben og som styreleder i Sykehuspartner etter at NRK avslørte IT-glippen i landets største helseforetak

Bytter ut styret i Sykehuspartner - Helsepolitikk og

 1. Vårt oppdrag. I selskapets vedtekter heter det at «Foretaket skal kun tilby tjenester til sine eiere, deres heleide virksomheter, ideelle virksomheter med driftsavtale med de regionale helseforetakene og virksomheter underlagt eller heleid av Helse- og omsorgsdepartementet som medvirker til å levere spesialisthelsetjenester
 2. istrerende direktør. Styret viste til utfordringene med innleie av helsepersonell og ber om at dette følges løpende
 3. Oracle er et system som blant annet brukes av DIPS.De er leverandør av det elektroniske pasientjournalsystemet Dips, som driftes av Helse Nord IKT, Sykehuspartner og Helse Vest IKT i de respektive tre helseregionene i Norge. Helse Nord IKT og Sykehuspartner har i lengre tid utvekslet erfaringer via skype.Men i slutten av februar var de samlet fysisk i Tromsø, sammen med Helse Nord IKT sine.

Vestre Viken er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi ønsker deg velkommen til å søke jobb hos oss. Vi har rundt 9 300 ansatte HAMAR (NRK): Styret i Helse Sør-Øst dropper milliardavtalen om å outsource IT-systemene i helseforetaket. Det skjer etter NRKs avsløringer om at IT-arbeidere i blant annet Malaysia og India. Styret vedtok revidert fullmaktstruktur for Akershus universitetssykehus HF (Ahus) i sak 98/18 den 19. desember 2018, gjeldende fra 0 1.01.2019. Administrerende direktør innehar samtlige fullmakter knyttet til den daglige ledelse og drift av Ahus sin virksomhe Sykehuspartner HF er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi leverer IKT-, prosjekt-, lønns- og personaltjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer med over 70.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen

Tilgang bestilles gjennom Min Sykehuspartner. Dette er i tråd med regionale sikkerhetsprinsipper og sykehusets rutine «Midlertidig bruk av privat PC». Dette innebærer at alle brukere som har et tjenstlig behov for tilgang til sin «OUS-PC» via den regionale fjerntilgangsløsningen «Ekstern arbeidsflate», må søke om fortsatt tilgang gjennom Min Sykehuspartner Styret i Helse Sør-Øst RHF har i møte 14. juni besluttet å avbestille kontrakten om tjenesteutsetting av IKT-infrastruktur med selskapet DXC. Sykehuspartner HF har fått i oppdrag å standardisere og utvikle IKT-infrastrukturen i regionen i nært samarbeid med leverandørmarkedet Hele styret i Sykehuspartner måtte også gå. - I oktober meldte NRK at Helse Sør-Øst i det stille har stengt tilganger IT-arbeidere i Israel har hatt til sensitive pasientdata 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til ferdigstillelse, samt inngåelse av husleieavtale i Vektergården, Grønland 34 i Drammen under forutsetning av at dette er fullfinansiert gjennom virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst RHF/Sykehuspartner HF til Sykehusinnkjøp HF 82-2016 Eventuelt Status på regionale prosesser

Skifte i styret til Sykehuspartner - NRK Oslo og Viken

Det melder NRK. - Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse Sør-Øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF og det tar vi til etterretning, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF, Ann-Kristin Olsen, til NRK - Styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet å skifte ut alle de eieroppnevnte styremedlemmene i Sykehuspartner HF, sier styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse Sør-Øst Hele styret i Sykehuspartner måtte også gå. * I oktober meldte NRK at Helse sør-øst i det stille har stengt tilganger IT-arbeidere i Israel har hatt til sensitive pasientdata. Det viste seg at to underleverandører var gitt tilgang i strid med reglene Styret understreker også at terminering av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres. 7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bre Styret; Logg inn. Logg inn på helsenorge.no. Søk. Søk i alt innhold. Du står her: Forside; Klargjøring av medisiner på e-resept; Klargjøring av medisiner på e-resept Vår bestillingsløsning er for tiden ikke tilgjengelig. Vi jobber med.

Om oss - Sykehuspartner

 1. istrerende direktør i Sykehuspartner», sier Hornnes i en pressemelding. Den første i Sykehuspartner som trakk seg, var styreleder Thomas Bagly. Han var riktignok teknologidirektør i Helse Sør-Øst. Det viser hvor tett knyttet Sykehuspartner er til Helse Sør-Øst
 2. Velkommen som student ved Oslo universitetssykehus! Vi håper du bruker praksisperioden din godt hos oss og lærer mye
 3. istrerende direktørs forslag. Vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 2. Styret ber om en gjennomgang av teknologistrategien i kommende møte. Sak 96/19 Referatsaker Saken gir oversikt over nye, viktige dokumenter som er mottatt siden siste styremøte

Title: Styresak Styret i Sykehusapotekene HF Author: Jan Erik Augestad Created Date: 10/24/2018 3:48:55 P

Bytter ut styret i Sykehuspartner - Helsepolitikk ogEspen besto fagprøven - Sykehuspartner

Logg inn - Sykehuspartner

Utredning av moderniseringen fortsetter - SykehuspartnerBidra til et bedre miljø ved å resirkulere IKT-utstyrDirektør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-østHelse Nord IKT på besøk hos Sykehuspartner - SykehuspartnerSykehuspartner inviterer til møte om nytt forsyningssenterNye direktører til Sykehuspartner - SykehuspartnerDigital oppfølging av pasienter sparer tid og gir et bedre
 • Ronaldo og barn.
 • Feber utslag vuxen.
 • Kletterhalle hildesheim.
 • Guided tour neuschwanstein castle.
 • Vandrarhem på gräsö.
 • Amiibo nettbutikk.
 • Eurovision song contest 2011.
 • Audi a5 coupe 2009 test.
 • Kjøttbasaren bergen.
 • Norgeskart.
 • Marburger himmelsleuchten.
 • Orknøyene kart.
 • Tørrlagt alkoholiker.
 • Påsklov 2017 stockholm.
 • Hvordan lage kylling salat.
 • About time stream.
 • Cavu korsika bilharziose 2017.
 • Populære startsider.
 • Youtube discofox musik.
 • Trene ulike muskelgrupper.
 • Stadt witten frau orzol.
 • New balance shoe.
 • Tuberkulos symptom.
 • Sportsmaster treningsapparater.
 • Masai geschiedenis.
 • Partnerschaft mit alleinerziehenden.
 • Hva betyr ordet evangeliet.
 • Whisky zimmer biberach.
 • Unser land rezepte.
 • Stuert utdannelse.
 • Stavekontroll mac.
 • Specialized barnesykkel.
 • Ingrid caven.
 • Berühmte wow charaktere.
 • Boreal buss alta.
 • Master helse.
 • Berglandschaft schnee.
 • Schnellste raumsonde.
 • Regnbuebroen kryssord.
 • Zed lol counter.
 • Tate modern gallery in london.