Home

Flom i gudbrandsdalen 1995

I 1995 ga ekstremflommen «Vesleofsen» enorme ødeleggelser i Gudbrandsdalen. - Det er ikke umulig at vi får en 1995-flom om igjen. Men da må det mye nedbør til i kombinasjon med varmt vær. Elva Moksa i Gudbrandsdalen gikk over sine bredder, Hedmark og Oppland har blitt herjet av flom en rekke ganger siden, men det har ikke blitt så ille som i 1995

Frykter ny skadeflom etter historisk snøvinter: - Ser mye

Tretten sentrum i Gudbrandsdalen ble rasert av flommen i elva Moksa 2. juni 1995 Vesleofsen i 1995. I slutten av april 1995 var snømagasinet i Glomma 130-150 prosent av normalen. Det falt mer snø utover i mai til 22. mai da temperaturen steg 10 grader over seks døgn. Video - Under flommen Vesleofsen var det ingen steder i Gudbrandsdalen hvor det ble gjort større skade på hus og eiendom enn på Tretten Nå er 16% av nedslagsfeltet i Gudbrandsdalen regulert. Dette har ført til lågare flomvasstand. For flommen i 1995 er det rekna ut at reguleringsmagasina senka flomhøgda i Lågen med 60 cm. Lars Gaukstad, direktør for Opplandskraft i ei årrekke, hevdar at før så sto Lågen innover vollane i ni av ti vårar

Se hvordan vannmassene herjet i 1995 - NRK Innlandet

Flommen på Tretten 1995 - YouTub

Gudbrandsdalen i Glommavassdraget var spesielt utsatt og Valdres-området med elva Begna ble også hardt rammet. Flommen skyldtes i hovedsak ekstremt regnvær, Om en flom av denne størrelse hadde rammet oss i dag, ville skadevirkningene nok blitt større enn i 1789,. Også dette året var det flom i Gudbrandsdalen. Vannstanden i Lågen under flommen i 1938 lå 4-5 m over normalvannstanden, i 1789 lå den enda ca. 4 m høyere. Ved et målested ved Losna var vannstanden i 1938 6,37 m og vassføringen er beregnet til ca. 2600 m³/sek Flom i Mjøsa - her reddes skovlene på Skibladner. Mange veger på Sjusjøen oversvømt: - Vegen er gravd i filler. Krisesesong for Skibladner - nå er skipet i trøbbel igjen. Morten er drittlei beveren: - For meg er den bare et skadedyr

Flom Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland (NVE) Publisert: 07.11.2020 09:28 Gyldig: fra 07.11.2020 07:00 til 08.11.2020 06:5 Vær som i 1995 og 2011 vil gi litt mindre flom, men fortsatt på rødt nivå, med flomtoppen henholdsvis i begynnelsen og midten av juni. Den grønne grafen representerer årets vårflom slik den vil bli forutsatt at vi får samme vær som i 2018, da det var ekstremt varmt og tørt i store deler av landet både vår og sommer I juni 2011 gikk den lille elva Veikleåa fullstendig lø, og en rekke familier på Kvam i Gudbrandsdalen mistet hjemmene sine. Anne Marie og Torbjørn Klevstadlien var heldige, og kunne tross omfattende skader flytte inn i huset sitt igje

De største flommene i Norge - Y

Flommar i Gudbrandsdalen - Skodalsåas Venne

Storofsen varte fra 21. juli til 23. juli og rammet særlig Glomma, Drammenselva, Numedalslågen, Driva Orkla og deler av Gaula. Det var også flom i Otra på Sørlandet. Mellom 60 og 80 mennesker omkom. Nest verst var «Vesleofsen» i 1995. Flommen rammet både Østerdalen og Gudbrandsdalen. Flommen nådde toppen mellom 2. og 10. juni. En. Dette har flomutsatte kommuner også tatt inn i sine planer - ikke minst etter storflommen i 1995 da forsikringsbransjen dekket skader for 1,8 milliarder kroner på Østlandet og 7.000 mennesker måtte evakueres. Men i Gudbrandsdalen hadde de ikke lært etter at flere bolighus ble ødelagt av flom i 2011 1995 - Glomma Østlandsflommen i 1995 - «Vesleofsen» - kulminerte i Glomma, i Mjøsa og i Øyeren. Én person mistet livet, 7000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine og skadene etter flommen beløp seg til mer enn 1,8 milliarder kroner. 1996 — Finneidfjord: juni gikk det et større strandsoneskred i Finneidfjord i Nordland Flom i Gudbrandsdalen. De siste ukene har vært fuktige i Gudbrandsdalen. Det er en tragedie for dem som har blitt rammet av ras og flom. Mange sitter igjen med store ødeleggelser på hus og eiendom, noen kan aldri flytte hjem igjen

Gudbrandsdalen har i perioder nesten blitt liggende under vann. Folk kan fortsatt bo der, men man bør tenke litt på hvor man plasserer bebyggelsen. Aller mest flom i Europa var det mellom 1750 og 1800. Før var det mer flom i kalde perioder, mens nå er det omvendt (f.eks. Moksa på Tretten under flommen 1995). Det er en nødvendig forutsetning at vannføringen er uvanlig stor, for at tilstanden skal kunne betegnes som flom ved naturulykke. Dersom vannstanden i et vassdrag er høyere enn laveste nivå i bygning og vannet trenger inn i bygningen, erstattes skaden, og selskapet kan avregne erstatningsutgiftene mot Norsk Naturskadepool Flom I Gudbrandsdalen 1995. Flom I Gudbrandsdalen Radio Rock. Flom I Gudbrandsdalen 2013. Flommer I Gudbrandsdalen. Flommen I Gudbrandsdalen. Como Aumentar O Fps Do Lol. Raskaus Ja Ruokamyrkytys.

I 1995 sto vannet 40 centimeter over gulvet i Annes barndomshjem. Gult farenivå for flom og jordskred i Hedmark. Har brukt tre millioner på å restaurere fiskedammen ved Skogmuseet. Dårlig flomvern truer millionverdier i Solør - grunneiere fortviler. Liten fare for ny snøflom i Trysil Gaula ble rammet i 1345 av jordskred og flom med tap av minst 500 liv. I august 1940 var det igjen en voldsom flom i Gaula. Den gang trodde tyskerne det dreide seg om sabotasje. SKADER: Store vannmengder, jord- og leireras gjorde store skader på eiendommer og infrastruktur i Gudbrandsdalen i sommer I 1995 rakk vatnet opp til mitt merke. Med andre ord like stor flom i 67 som i 95. Og under flommen i 1995 tok jeg en tur nordover helt til Vinstra av rein nysgjerrighet for å sjå hvordan det så ut. Da oppdaget jeg noe interessant. Alle gamle hus, veger og anlegg sto over vatnet, men nye hus og anlegg sto under vatnet

Flom har lagt Gudbrandsdalen øde flere ganger - Tu

Flommen i Gudbrandsdalen har gjort store skader på hus, jorder og veiger. Her er bilder fra flommens herjinger blant våre medlemmer. Saken vil bli oppdatert etterhvert som flere bilder kommer inn. Dyrevelferd og klimautfordringer hovedsaker i årsmøtetalen Forberedt på flom: − Skulle det skje noe får vi bare hive oss rundt, sier campingturist. OTTA (VG) Vannstanden i de fleste elver har nådd toppen, men i Gudbrandsdalen er vannstanden stigende I Gudbrandsdalen lå hodeskaller og beinrester strødd i veien etter storflommen i 2013. I denne­ ­sonen mener NVE faren for flom og leirskred er såpass stor at kommunen må gjennomføre en En av dem, Evenstad kirke i Storelvdal, ble hardt flomrammet, både i 1995 og 2013. Den ble bygget i 1904 nær togstasjonen på Rasta. Den lå da.

FLOMMER - Gudbrandsdalslågen - Stor-Ofse

flom-e6-F - Nybygd E6 under vann i Gudbrandsdalen. Nye E6 begynner å ta form i Gudbrandsdalen, men i lange strekninger står den nye veien under vann Landets topografi har hindret flom fra å bli et stort problem i Norge, sammenliknet med mange andre land. Storflommene i 1789 og 1995 er to helt ekstreme flomkatastrofer i norsk historie. Men flom er en stadig større utfordring mange steder i landet. De siste årene har flom på Vestlandet og i Gudbrandsdalen vært de mest omfattende og kostbare naturhendelsene vi har opplevd på 20 år Min forfader Peder Olsen Hagen var iht Joh G Reppe født 1746 i Gudbrandsdalen, gift med Randi Jensdatter, født 1747. Under den store flommen i 1789 - Storofsen - mistet de alt de eide og reiste nordover til Ramberg i Lofoten.Er det noen som sitter med opplysninger om Peder Olsen Hagen/Randi Jensd.. Mandag 29 mai 1995 kom de første signalene på at en storflom var i gjære. Glomma steg over sine bredder ved Kongsgården, Opsetevja og ved Sorknesgrenda der man allerede så smått hadde gått i gang med flombygging Mye snø i fjellet - store sjanser for storflom i Mjøsa . Skulle rydde opp etter flom - laget ny vei og inngrep i strandsona

De største flommene i Norge - Yr

Hytte i Nord-Gudbrandsdalen? Om oss. Turistinformasjon: Ola Dahls Gate 1. 2670 Otta +47 61 24 14 44 [email protected] Site produced by Visit Group with Citybreak™ Information & Reservation System.. Flommen 1995 Bygdefolkets kamp mot storflommen i Glomma 1.-6.juni 1995. Mandag 29 mai 1995 kom de første signalene på at en storflom var i gjære. Glomma steg over sine bredder ved Kongsgården, Opsetevja og ved Sorknesgrenda der man allerede så smått hadde gått i gang med flombygging Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader, spesielt i de store vassdragene østafjells. Flommen i 1995 (vesleofsen) førte ikke til store skader i Fredrikstad. Det er foreløpig lite sannsynlig at årets flom blir like stor som flommen i 1995 Mange av husene i Kvam i Gudbrandsdalen ble ødelagt av flommen i 2013. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde akkurat flyttet inn i huset etter gjenoppbygging etter forrige flom da de ble.

Flommen i Gudbrandsdalen og Østerdalen - Alle artikler - NR

 1. Flom på Lillehammer Beboerne på et sykehjem på Lillehanner måtte flyttes på grunn av vann i etasjen. Vannet lager også problemer for trafikken i Gudbrandsdalen
 2. Flom (av norrønt: flaumr) oppstår når vannføringen i innsjøer og/eller elver går utover det normale. Noe som fører til at vannet flommer ut over landmasser som ellers er tørre. Flom oppstår normalt i forbindelse med snøsmelting og langvarig eller særdeles kraftig nedbør, men kan også oppstå av andre årsaker.For eksempel ved stormflo eller om en demning brister eller lignende
 3. Flom på Østlandet: - Vi ser flere steder som står under vann STIGER: Ved Gamlebrua i Elverum er Glomma nå på nivå med gangstien langs elva. Bildet er tatt sør for brua
 4. Flom i Gudbrandsdalslågen. 978-82-410-1068-2 1501­2832. I perioden 16.mai til 2. juni 2013 Gausdal og Gudbrandsdalen. Det var den høyeste vannstanden der siden Vesleofsen i 1995. Toppnivåe
 5. 9. Flommer og flomskred i Gudbrandsdalen i et værmessig og klimatisk perspektiv 81. I denne artikkelen er de flom- og skredhendelsene . som er registrert og kartlagt under de arkeologiske utgravningene i Gudbrandsdalen, sammenlignet med andre skred- og flomhendelser som er undersøkt i områder i Sør-Norge. Disse hendelsene er dernes
 6. Flom i Rhinen ved Koblenz i Tyskland(9. januar 2011) Flom i elva Skawa i Polen 2001 Oversvømmelser under storflommen i Sogna (2007), ved Bårnås bru i Soknedalen, Ringerike Hønefossen (Begnavassdraget) under 20-årsflommen i juli 2007 Flom (av norrønt: flaumr) oppstår når vannføringen i innsjøer og/eller elver går utover det normale. 80 relasjoner
Værforholdene og snømengden i år kan minne om situasjonen

Flom i Gudbrandsdalen. Det er nå flom i Gudbrandsdalen, men det er ikke fare for storflom. Av Patrick Honningsvåg Fredag 24.05 2019. Del. NVE har ute flomvarsel på det tredje høyeste nivået, for store deler av Østlandet etter de store nedbørs-mengdene denne uken Flom i Gudbrandsdalen i 1934. Gausas utløp i Gudbrandsdalslågen. Fåberg i bakgrunnen. Photo: Berge, Marius / Maihaugen Attribution + NonCommercial (BY-NC

Vi har en 1995-lignende situasjon. Kommunene i Oppland, spesielt i Gudbrandsdalen, har god erfaring med flomhåndtering. Fylkesmannen har ansvar for å samordne slik at felles ressurser brukes mest mulig effektivt. En flom er en flom er en flom? Det er tre forskjellige typer flom, eller flomskred Maihaugen - Photographer Berge, Marius. Flom i Gudbrandsdalen i 1934. Gutt med sykkel. Photo: Berge, Marius / Maihauge

NVE varsler flom på oransje nivå flere steder i landet. mengder regn og vann fra snø- og bresmelting førte til at en rekke elver og bekker gikk over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen Vannstanden er høy flere steder i Gudbrandsdalen. GD.no følger utviklingen fortløpende, og her er en del bilder fra våre fotografer rundt i distriktet og bilder som er sendt inn. Send gjerne ditt bilde til oss på tips@gd.no. Bildeserien blir oppdatert NVE varsler flom på oransje nivå flere steder i landet Bildet er fra Dyringsbrua ved Liavassosen i Skjåk i 2018 da store mengder regn og vann fra snø- og bresmelting førte til at en rekke elver og bekker gikk over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen Store flom-ødeleggelser på Vestlandet: 50 evakuerte i Utvik i Sogn og Fjordane Uværet som rammet flere steder i landet natt til mandag, fortsetter tirsdag

Flom i Lillestrøm 1995 - Eluvi

Dette skrev lokalavisene om flommen i 1995

 1. Norheim i Karmøy kommune har et nedslagsfelt på ca. 270 ha og ca. 50 km med overvann-, spillvann- og avløpfellesledninger. Området hadde både historiske flomhendelser på overflaten ved en åpen bekk samt kjente utfordringer med underdimensjonert ledningsnett. Flom- og tiltaksplanen skulle vurdere og foreslå tiltak for oppgradering av ledningsnettet sammen med aktuelle tiltak på.
 2. Flommen i Trysilelva kan bli like stor eller større enn i 1995, melder flomvarslinga hos NVE. Flomsonekartene som viser hvor vannet ventes å gå ved en 200 års flom i Innbygda og Nybergsund ligger til høyre. Sjekk dem hvis du har eiendom der, eller kjenner noen du kan hjelpe
 3. Norsk kalender 1995 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. Hvilken uke er det? Når er påske 1995? Hvilken dato er Kristi Himmelfartsdag? Når er pinse 1995? Hvilke dager er det fri i Julen? Hvilken dag er 1.mai? Hvilken dag er 17. mai? Hva er klokka? Dette og mer finner du på Norsk Kalender - På nett siden 200
 4. En flom med gjentaksintervall på 200 år, også kalt 200-årsflom, opptrer i gjennomsnitt hvert 200. år. Hvert år er sannsynligheten for 200-årsflom lik 1/200, det vil si 0,5 %. Dette utelukker ikke at en kan få to 200-årsflommer med kort tids mellomrom

Et ras har rammet et boligfelt på Tretten i Gudbrandsdalen. Raset skjedde i 22 tiden i går kveld som følge av kraftig regnvær. Store vannmasser truer flere hus og veier i området, og de evakuerte bor nå hos venner og familie opplyser politiet til Gudbrandsdølen Dagningen Kronikk: Forberedte på flom? Den siste virkelig store flommen i Norge var i 1995 («Vesle-Ofsen»), og den kostet samfunnet nær på to milliard kroner. Økningen i flomhyppighet for rundt 2000 år siden var for eksempel kraftigere i øvre deler av Gudbrandsdalen enn den var på østsiden av Rondane

Flom i Gudbrandsdalen - 11

Gudbrandsdalen led mest av Ofsen. I hele dalen ble det drept 61 mennesker og 899 dyr. 3034 hus ble tatt av flommen og jordskredene og fullstendig ødelagt, mens 735 ble mer eller mindre skadet. 9915 mål eng ble helt ødelagt og 4120 mål mer eller mindre skadet I 1938 var det ògein stor flom. I nyare tid. har det også vore flommar. I 1995, i 2009 og i 2011 var det gjort skade på vegar, gard og grunn langs Skodalsåa. Bakover i histora har flommar og ras lik Storofsen i 1789 råka folk i Gudbrandsdalen mange gonger

Gudbrandsdølen Dagningen - Vinter i mai, stor flom i juni

 1. Den vesle plaketten i knehøyde for mannen på bildet representerer flommen i 1995, altså den flommen som nåværende flom sammenlignes med. (klikk bildet for større) Når det gjelder andre historiske flommer, så kan en se på en annen bautastein over de største historiske flommene i Gudbrandsdalen
 2. ner fra 1995. 04. juni 2015, kl. 08:45. Våre fotografer var selvsagt ute i felten da flommen raste for 20 år siden. 15 bilder Sjekk bildene: Slik så det ut da snøen kom til distriktet. 8 bilder.
 3. Gudbrandsdalen (Urban East Norwegian: [ˈɡʉ̂(d)brɑnsˌdɑːɫən]; English: Gudbrand Valley) is a valley and traditional district in the Norwegian county of Innlandet (formerly Oppland). The valley is oriented in a north-westerly direction from Lillehammer and the lake of Mjøsa, extending 230 kilometers (140 mi) toward Romsdalen.The river of Gudbrandsdalslågen (Lågen) flows through the.
 4. Flommer i Mjøsa Navn: Kolstad, Gunhild Publisert: xx#, 1995 Omfang: s. 194-198 Overordnet post:. To andre flommer er også kalt ofser; Digerofsen som skal ha rammet Vågåmo
 5. I boka FLOMMEN av Tore Andresen, Ole Kristen Harborg og Erik Jakobsen kan man lese følgende. Flom er ikke noe uvanlig i Lillestrøm. Flommerkene står som årringer i stedets historie. Siden de første bolighusene ble bygd for omlag 150 år siden, har vannet gått opp i bebyggelsen 15 ganger. Det skulle bli hvert tiende år i gjennomsnitt
tcd43021%2B%281%29

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon. 8 millioner til flomforebyggende prosjekt i Nord-Gudbrandsdal. Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til forebygging av flom- og skredsikring. Får 250.000 kroner til flomforebygging. Fare for flom flere stede * 2011: Flom på Østlandet i juni, rammet i hovedsak områdene rundt Gudbrandsdalen og Østerdalen. * 2007: Flom på Østlandet. Rammet spesielt Buskerud og nordre Vestfold. * 2006: Flom i Nord-Trøndelag i januar/februar. Én person omkom. * 1995: Flom på Østlandet i juni (Vesleofsen). Rammet spesielt Glomma-regionen. Én person omkom I 2011 var det samlet 1.500 skader med erstatninger på 260 millioner kroner, mens det i det verste flomåret, 1995, var 7.000 skader med erstatninger på cirka 900 millioner kroner. FNO, som representerer hele finansnæringen i Norge, melder at det ser ut til at det verste er over, siden det er kommet få skademeldinger mandag

25 år siden storflommen i 1995 - Østlendinge

 1. Det skulle gå 200 år før man så en liknende flom og det var i 1995. Flommen på Tretten har i senere år fått tilnavnet «Vesleofsen». Også dette året var det unormalt store snømengder og plutselig temperaturskifte fikk fart i snøsmeltingen samtidig som det kom nedbør. Dette førte til storflom i både Østerdalen og Gudbrandsdalen
 2. 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 1789 1827 1850 1860 1863 1910 1927 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974.
 3. Flom i Nord-Gudbrandsdalen. Rosten fredag 10. juni (Foto: Maria Kampesæter) Rosten fredag 10. juni Rosten fredag 10. juni. Rosten fredag 10. juni Rosten fredag 10. juni. Dovreskogen. (Foto: Maria Kampesæter) Ilka på Dovre. (Foto: Maria Kampesæter.
 4. LES OGSÅ: Flom deler Norge i to. Fredag i forrige uke kom store masser jord susende nedover fjellsiden og traff deler av huset deres. I alt har et gått 30 ras i området den siste tiden. - Det har vært sterke krefter i sving. Jeg har hørt om vonde skjebner, sier kongen. Han var i området også under storflommen i 1995
 5. Årets vinter kan gi en skikkelig flom, spesielt om våren blir som i 1995. Bor du i et flomutsatt områder er det flere forberedelser du kan gjøre. Mange steder er det like mye snø som i 1995 og 1988, særlig i Gudbrandsdalen, Hedmark, Telemark og Agderfylkene. - Nå ser det ut til at det blir kaldt til langt ut i april flere steder i landet

© 2020 Takstmann Sagen AS. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre opplevelse - les mer om personvernles mer om personver NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanseoppbyggende for organisasjonene. Programmet er gjennomført i perioden 2012-2015, med sluttseminar i april 2016. NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode. En kombinasjon av regn og snøsmelting drev vannstanden oppover også i Gudbrandsdalen og i indre strøk av Vestlandet, og Mjøsa sto så høyt som den ikke hadde gjort siden 1995. Flom i Cedar Rapids, Iowa, USA, i juni 2008 Dersom man forventer flom i løpet av de nærmeste tre dagene, blir det varslet på nettsiden varsom.no. Les også: Da flommen Vesleofsen rammet Østlandet i 1995, gikk elven Moksa ut av sitt vanlige løp og raserte hele Tretten sentrum. - I Gudbrandsdalen, blant annet,.

Forsikringsselskap frykter storflom | ABC NyheterVil bygge kraftverk for å dempe flommen - Energi - E24

Flom i Gudbrandsdalen. Publisert av Tor Engum. Publisert 06.06.2014 09:54. Sist endret 02.12.2016 09:59. 013.JPG Per Martin. Vårens flom er forhåpentligvis over for denne gang, Brannvesenet var forberedt, ny stor pumpe kjøpt inn og flere. innleid fra Sivilforsvaret E6-prosjektet Gudbrandsdalen er det mest omfattende utgravningsprosjektet som er gjennomført i Oppland noensinne, og har sin bakgrunn i etableringen av ny E6 gjennom dalføret. I 2011 og 2012 gjennomførte Kulturhistorisk museum utgravninger på 64 steder i kommunene Sør-Fron, Nord-Fron og Sel, og utgravningene avdekket blant annet en frem til da ukjent flom-, bosetnings- og jordbrukshistorikk Flom i Lillestrøm 1966 Publisert: 29. mars 2014, kl. 11:43 Sist oppdatert: 19. november 2015, kl. 19:33. Flere videoer. Gå til forsiden. Se den unike filmen fra flommen i 1967. Unike videoklipp fra flommen i 1966. Siste dag med post på Hølandsbanen. Gardermoen anno 1986 Det store faremomentet er naturligvis de store snømengdene, særlig i Gudbrandsdalen og øvrige deler av Hedmark og Oppland. Men også Oslo og Akershus er utsatt, viser våre tidligere skadetall. Mange steder er det like mye snø som i 1995 og 1988 Gudbrandsdalen og Mjøsa er utsatt, og flom i Glomma kan få konsekvenser for Solørbanen og Kongsvingerbanen ned til Fetsund, opplyser Bane Nor. Stikkrenner og tunneler er sjekket for at vannet skal få fri passasje. - Vi bruker vår lokalkunnskap og har bedt mannskapene sjekke ekstra nøye de punkter som vi vet er sårbare Flom i Kvam gjennom tidene Bli medlem av Fron historielag og kom på årsmøtet onsdag 9. september kl 19 på Sødorp Gjestgivergard. Du kjem i godt selskap, for hit kjem òg historikaren Arild Teigen og fortel frå boka si Falne døler 1940-45. Han kan fortelje meir, og det kan du lese på denne heimesida. Kvam o

 • Kinect sensor xbox 360 sigilat.
 • Enduro bike youtube.
 • Musculus transversus abdominis.
 • Magnesium oxide.
 • Vodka martini oppskrift.
 • Veganism health.
 • Kikkert test 2017.
 • Bildungsgutschein beantragen formular.
 • Ønskeliste bursdag blogg.
 • Jan kralitschka bachelor.
 • Urmaker christensen.
 • Gravferdsloven.
 • Daniel craig football.
 • Veranstaltungen haßfurt und umgebung.
 • Oak wood slab.
 • Bergensbanen høyeste punkt.
 • Orknøyene kart.
 • Hva ser du etter i en mann.
 • Hva er mikrobølger.
 • Kicker snap.
 • Hvad må muslimske kvinder ikke.
 • 600mm objektiv vergrößerung.
 • Urmaker christensen.
 • Egg shockers.
 • Se film gratis på nettet med danske undertekster.
 • Norskprodusert rødvin.
 • Gera stadtteile karte.
 • Manduca bæresele test.
 • Årsak til sosial angst.
 • Preferanseutilitarisme definisjon.
 • Tidligere eksamensoppgaver ntnu medisin.
 • Party.vienna.at loco.
 • Riga may 2017.
 • Dating resor till ukraina.
 • Destiny 2 titan sunbreaker.
 • Äventyrsbad i stockholm.
 • Sarah lombardi haare.
 • Eugenios kennel.
 • The beatles sgt. pepper's lonely hearts club band sanger.
 • Ks cycling trekkingrad.
 • Farlige mennesker.