Home

Medisinsk avdeling molde

Medisinsk avdeling Molde; Medisinsk poliklinikk Molde; I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane. Fly Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus. Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus Medisinsk avdeling Molde er delt inn i to sengepostar, sengepost A og B og har eigne poliklinikkar for dei fleste fagområdene. Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar Måndag - fredag frå kl. 16:00 - 24:00 og laurdag - søndag frå kl. 08:00 - 24:00, kontakt lege via sentralbord i Molde/Kristiansund 71 12 00 00 . E-post . mikromolde@helse-mr.no. Postadresse. Avdeling for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde Molde Sjukehus 6407 Molde. Seksjonsleiar. Marie Aslaksen Røed 71 12 21 10. Fagområde. Avdeling for medisinsk biokjemi tilbyr tenester innan klinisk kjemi, hematologi/koagulasjon og blodbank. Her blir prøver både frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta analysert. Les meir om Medisinsk biokjemi Molde Verksemda er fordelt mellom Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus, Volda sjukehus, Ålesund sjukehus og fleire mindre institusjonar

Avdeling for medisinsk biokjemi seksjon Molde; Blodbanken Molde; Blodbanken Molde Blodbanken i Molde utfører totalt ca 2300 tappinger i året, hvorav ca 200 ved tappestasjonen på Sunndalsøra. Vi har ca 1300 aktive blodgivere og treng minimum 200 nye blodgivere årlig.-+ Les meir om. Medisinsk klinikk dekker fagområdene blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelses- og leversykdommer, geriatri, hjerneslag, infeksjonssykdommer og nyresykdommer. Klinikken driver også utredning og behandling av generelle indremedisinske problemer som ikke er klart avdelingstilknyttede Medisinsk avdeling sine sengeposter, poliklinikker og dagseksjoner er lokalisert på hele Bærum sykehus. Les mer om Medisinsk avdeling, Bærum sykehu Medisinsk klinikk omfatter avdelinger og seksjoner som behandler pasienter med mage/tarm-, infeksjon-, hjerte-, nyre-, Avdeling kreft og blodsykdommer utreder og behandler pasienter med kreft og blodsykdommer, og gir lindrende behandling (palliasjon) til alvorlig syke og døende

Medisinsk avdeling Orkdal Dette er en generell indremedisinsk avdeling. Avdelingen har to sengeposter, hjertepoliklinikk, lungepoliklinikk, hudpoliklinikk med lysbehandling, samt en generell poliklinikk som bistår både kirurgi, ortopedi og medisin.. Medisinsk avdeling er ei av dei største avdelingane i Helse Førde med tenester på Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus. Vi utgreiar og behandlar pasientar innan indremedisinske sjukdommar, med behov for både øyeblikkeleg hjelp og planlagde tenester Håndtering av koronaviruset ved HiMolde. Fortsatt åpne campuser og både fysisk og digital undervisning (5.11.20) Alle eksamener høsten 2020 blir hjemmeeksamener (30.10.20

Medisinsk poliklinikk Medisinsk poliklinikk tilbyr utredning og behandling innen flere spesialiteter. nærmeste pårørende, 1-2 personer, som kan besøke pasienter i denne perioden. Alle besøk skal avtales med aktuell avdeling i forkant av besøket. Besøkstid ved sykehuset er mellom 17.00 og 20.00,. Medisinsk klinikk er lokalisert ved sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Virksomheten omfatter medisinsk avdeling ved de tre sykehusene, samt kreftenheten og hudavdelingen i Bodø MEDISINSK AVDELING MOLDE, Helse Møre og Romsdal - Seksjonsleiar. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Lege i spesialialisering - Medisinsk avdeling- Molde sjukehus - Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Vi har ledig 2 x 100 % stillingar for lege i spesialisering: 1x vikariat i perioden 01.09.2017-01.09.2019 og. Medisinsk klinikk er lokalisert i Tromsø, Narvik og Harstad. I Tromsø omfatter klinikken de indremedisinske fagfeltene endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, geriatri, nefrologi og infeksjonssykdommer, samt mikrobiologi og smittevern

Medisinsk poliklinikk Molde - Helse Møre og Romsda

 1. Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer
 2. Oversikt over våre klinikker og divisjoner, alle avdelinger og underenheter. Her finner du beskrivelse av enhetene, kontaktinformasjon og oversikt over behandlinger og tilbud ved enhetene. Enhetene har lenke til stedet og lenke til kart
 3. Medisinsk avdeling samarbeider på fleire felt særleg tett med Hjarte- og Lungeavdelinga, blant anna gjennom vaktsamarbeid og ansvar for felles turnuslegar. Klinikken har lokalsjukehusfunksjon og er også referanseavdeling for spesialfunksjonar innan lokalt og regionalt helseføretak
 4. Medisinsk avdeling i Harstad er en generell indremedisinsk avdeling med breddekompetanse i hele det indremedisinske fagfeltet. Det er ansatt omtrent 130 personer fordelt på overleger, LIS og turnusleger, sykepleiere, helsefagsarbeidere og kontorpersonale
 5. Medisinsk sengepost, Gjøvik Ansvar og oppgaver Indremedisinsk avdeling på Gjøvik har tre sengeposter som behandler innlagte pasienter med ulike medisinske tilstander og sykdommer innen generell indremedisin, hjerte, lunge, gastroenterologi, endokrinologi/diabetes, geriatri m.m
 6. Behandlingstilbud. I behandlingsoversikten beskriver vi våre behandlinger. Vi er i gang med å bygge opp denne, slik at hvis det er en behandling du ikke finner, betyr ikke det nødvendigvis at vi ikke tilbyr behandlingen
 7. Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelinga i Klinikk for diagnostikk, med seksjonar ved alle dei fire sjukehusa i føretaket. Medisinsk biokjemi Molde har 38 stillingar og ca. 45 tilsette

Ved Molde Campus tilbys studier innen logistikk, IT, økonomi, sport, juss og samfunnsvitenskap og helse- og sosialfag. Vi holder til på Kvam, Molde vest Medisinsk avdeling har ansvar for hjertemedisin, infeksjonsmedisin, nyremedisin, lungemedisin, geriatri og fordøyelsessykdommer, i tillegg til medisinsk kreftbehandling og dialyse. Avdelingen består av to sengeposter, medisinsk undersøkelsesenhet, medisinsk poliklinikk og kreftenhet Medisinsk avdeling på Hamar har spesialister innen generell indremedisin, hjertesykdommer, fordøyelsessykdommer og endokrinologi. Avdelingen består av en sengepost, medisinsk poliklinikk, palliativt team og kreftpoliklinikk

Molde sjukehus - Helse Møre og Romsda

Medisinsk biokjemi Molde. Helse Møre og Romsdal. Molde sjukehus. Avdeling for medisinsk biokjemi. Seksjon for medisinsk biokjemi Molde Vis kontaktinf Medisinsk avdeling på Ringerike sykehus behandler pasienter i alle aldre. Vi utreder og behandler pasienter innen flere medisinske områder, blant annet slag, nyre (nefrologi), mage/tarm (gastro), infeksjoner, diabetes, nevrologi, geriatri, lunge og hjerte Gebyr hvis du ikke møter til timen. Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.. I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» « § 7 Gebyr når pasienten ikkje møter », at.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi - Helse Møre og Romsda

 1. Ved Medisinsk avdeling i Molde har vi ledig ei 100% stilling som lege i spesialisering med utdanningsløp i fordøyelsessjukdom. Ved internt omrokkering kan det bli ledig andre vikariat. Medisinsk avdeling er ei veldifferensiert avdeling som utreiar og behandlar de fleste indremedisinske tilstander
 2. Les mer om MEDISINSK AVDELING MOLDE, Helse Møre og Romsdal Registrer deg i CV-database Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal
 3. Medisinsk sengepost ligger i 4. etasje, medisinsk poliklinikk i 2. etasje Postadresse. Finnmarkssykehuset Hammerfest sykehus Medisinsk avdeling Sykehusveien 35 9601 Hammerfest. Hammerfest sykehus Besøksadresse Sykehusveien 35 (Kart) 9601 Hammerfest Besøkstider Se de ulike avdelingene for besøkstider. Akuttmottaket er døgnåpent Telefon 78.
 4. ibank og.
 5. Medisinsk avdeling har et tilbud til hjerte-, lunge-, nyre- og kreftpasienter. På det nye sykehuset er alle poliklinikker og dagbehandling samlokalisert og organisert under medisinsk avdeling. Avdelingen inkluderer også hud-, kreft- og lungeenhet, gastroenterologi, geriatri, dialyse og generell indremedisin, samt diabetes
Om Molde sjukehus - Helse Møre og Romsdal

Medisinsk senter Allmennleger og legespesialister uten ventetid. Allmennlege Time på dagen Hos Aleris kan du få time på dagen til en allmennlege som kan hjelpe deg med små og store helseplager. Les mer om våre tjenester > Bestill time. Hudlege. Medisinsk sengepost er ein heildøgns sengepost med totalt 18 senger, inkludert 3 overvakingssengar. Vi er lokalsjukehus for Nordfjord, og tek i mot det meste av augeblikkleg hjelp frå dette området Redaktørgruppen Morten Lindberg (leder), Sykehuset i Vestfold Gunhild Garmo Hov. St.Olavs hospital Ingrid Hardang. Akershus universitetssykehu

Ny prosjektleiar i SNR - Helse Møre og Romsdal

Video: Medisinsk biokjemi Molde - Helse Møre og Romsda

Forakten for de mest sårbare pasientene | doktrineAnsgar Torvik – nekrologForetaksadministrasjonen - Sykehusapoteket Midt-Norge

Avdelinger - Helse Møre og Romsda

Medisinsk avdeling post 1 - Voss . Avdelinga er ei generell indremedisinsk avdeling der omlag 95% av innleggingane er øyeblikkeleg hjelp (ØH). Avdelinga eigen slageining og ansatte med spesialkompetanse. I tillegg behandlar avdelinga dagpasientar med behov for medisinske kurar. Som pasient vil. Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Helse Sunnmøre HF, 6407 Molde Hjemmeside Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Laboratoriemedisinsk klinikk St. Olavs Hospital HF, Pb 3250 Sluppen, 7006 Trondhei

Blodbanken Molde - Helse Møre og Romsda

Lindbak AS, avdeling Molde. Besøk/Post: Plutovegen 6 6419 Molde. Ring oss på 71 20 54 00. Send en forespørsel. Finn oss på Facebook. Kaffe - AV - Skrivere - Rekvisita: Åge Rakvåg. Leder Kontorteknologi, Nordvest. 93457672 | LinkedIn. aage.rakvaag@ lindbak.no. Ole Kristian Sørøy Her finner du alle landets helseforetak og sykehus med avdelinger, fastleger, helsestasjoner, sykehjem, hjemmetjenesten og andre adresser til helse- og omsorgstjenestene i kommunene Medisinsk mikrobiologi: 67 80 97 25. E-post medbio.baerum@vestreviken.no Postadresse Vestre Viken HF Postboks 800 3004 Drammen Bærum sykehus Besøksadresse Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,1346 Gjettum (Kart) Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen Telefon Sentralbord: 03525 eller 67 80 94 0 Søk etter Medisinsk klinikk-jobber i Molde. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 13.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Medisinsk sengepost finn du i 2. etasje på sjukehuset. Det er fri besøkstid for pårørande på sengeposten. E-post post@helse-forde.no Lærdal sjukehus Besøksadresse Sjukehusvegen 9 (Kart) Sjukehusvegen 9, 6887 Lærdal Besøkstider Sjå dei ulike avdelingane for besøkstider. Telefon 57 64 00 0

Medisinsk klinikk - St

Fostermedisinsk avdeling Avdelingen arbeider med diagnostikk Sentrale samarbeidspartnere er spesialister i medisinsk genetiker, nyfødtmedisin, barnehjertemedisin, barnekirurgi, barnenevrokirurgi og patologi. Informasjon om ny Bioteknologilov - se under Les mer om avdelingen Arbeidsstad f.t Seksjon for Medisinske legar Molde - Medisinsk avdeling Molde - Klinikk for medisin og rehabilitering. Vi har ved Molde sjukehus ledig vikariat i 100% stilling for Lege i spesialisering i perioden 01.05.2018 - 30.04.2020 Tiltredelse etter avtale. Kandidatar med midlertidig lisens kan søkje

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus - Vestre Vike

Disputas på Medisinsk avdeling /VID. Jørghild Jensen har gjennomført en digital disputas på en avhandling om det standardiserte verktøyet «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Hun er den tredje sykepleieren ved sykehuset som har disputert. 24.04.2020

Medisinsk klinikk - Sykehuset Telemar

Tingvoll legesenter | HelseResponsUt med kurs, inn med mobilen, anbefaler forsker

Medisinsk avdeling Orkdal - St

Avdeling for medisinsk mikrobiologisk avdeling holder til i 2. etasje i hovedbygget ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Telefon 38 07 34 90. mandag - fredag: 08.00-15.30 : lørdag: 10.00-14.00 : Lege til lege telefon: 38 03 89 42 (Bemannet mandag til fredag, 08.00 - 16.00) E-pos Telefon Sentralbord: 03525 E-post postmottak@vestreviken.no Postadresse Vestre Viken HF Postboks 800 3004 Drammen Kongsberg sykehus Besøksadresse Drammensveien 4, 3612 Kongsberg (Kart) Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Dramme Avdeling for medisinsk biokjemi, Molde har 38 stillingar og ca. 45 tilsette. Seksjonen består av fagområda hematologi/koagulasjon/blodgass, maskinell analyse/protein, preanalyse/urin, ANA/Allergener og blodbank/transfusjonsmedisin Ta kontakt med din avdeling for nærmere informasjon og hjelp. Blomster og parfyme Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehuset, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er flere av våre avdelinger blomsterfrie

Medisinsk avdeling - Helse Førd

Medisinsk poliklinikk er del av medisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus. Poliklinikken har også diabetessykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. Vi har ambulerende medisinske spesialister fra UNN innen nefrologi, reumatologi og nevrologi. Hudpoliklinikken er lokalisert på medisinsk poliklinikk, hudlege tilstede en uke hver måned Avdeling for medisinsk biokjemi i Helse Møre og Romsdal, HMR, er organisert på tvers ved sjukehusa i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. I avdelinga er det tilsett to spesialistar innan medisinsk biokjemi i tillegg til bioingeniørar og helsesekretærar Søk etter personer. Søk. Personer 1 - 25 av 62 Nav

Forside - Høgskolen i Molde

Medisinsk poliklinikk - Haraldsplass Diakonale Sykehu

Medisinsk avdeling Lofoten. Enhet for leger: Består av 5 overleger med spesialitet innen lunge, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi og generell indremedisin. Avdelingen har 4 leger i spesialisering, 5 turnusleger og en enhetsleder. Legene jobber. Medisinsk avdeling Orkdal; Sengepost B4; Sengepost B4 Orkdal Sengepost B4 er en medisinsk sengepost ved Orkdal Sjukehus. Her blir pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp lagt inn med diagnoser innen generell indremedisin, lungelidelser, diabetes, mage- og tarmlidelser og. Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer Sykehuset Levanger er et moderne sykehus med mange spesialiteter, moderne bygg og utstyr. Sykehuset en del av spesialisthelsetjenestetilbudet i Helse Nord-Trøndelag.

Medisinsk klinikk - Nordlandssykehuse

Avdeling for mikrobiologi og smittevern har sine hovedfunksjoner innen forebygging og diagnostikk av infeksjonssykdommer i Nord-Norge. Avdelingen er i dag regionlaboratorium for Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, og deltar aktivt i utdanning av bioingeniører og legespesialister Søk etter Medisinsk sekretær-jobber i Molde. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer

MEDISINSK AVDELING MOLDE, Helse Møre og Romsdal

Lege i spesialialisering - Medisinsk avdeling- Molde

Arbeidsmedisinsk avdeling ble opprettet i 1990 etter initiativ fra Helse- og sosialdepartementet. Avdelingen er i dag en del av Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin ved St. Olavs hospital. Avdelingens hovedmålsetting er å gi befolkningen, den øvrige helsetjenesten og arbeidslivet i helseregionen et faglig fullverdig og geografisk likeverdig tilbud av arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske. Ansvarlig avdeling: Avdeling for helse- og sosialfag kritisk, kronisk syke pasienter - og pasienter med komplekse behov innen medisinsk fagområde; Sykepleiers helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende Høgskolen i Molde Britvegen 2 6410 NO-Molde Norway. Postadresse. Høgskolen i Molde Postboks. Medisinsk avdeling Harstad; Medisinsk sengepost A, Harstad; Medisinsk sengepost A, Harstad Sengeposten har totalt 16 sengeplasser. Posten er delt i to team: geriatri- og hjerneslagteam, lunge- , nyre- og diabetesteam. Les mer om. Avdeling for medisinsk genetikk kjøpte på slutten av 2019 verdens råeste sekvenseringsinstrument. Maskinen har gjort det mulig å sekvensere hele genomet hos mennesker, men også andre arter, både innen diagnostikk og forskning Registeret er en del av Endokrinologisk seksjon ved Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen. ROAS har et sekretariat og laboratoriefasiliteter for prøvehåndtering og autoantistoffanalyser

Mediesenter - Sykehusapoteket Midt-Norge

Avdeling for oral kirurgi og oral medisin Oral kirurgi har siden 1953 vært en odontologisk spesialitet i Norge og utgjør en egen disiplin innen odontologisk utdanning, klinikk og forskning. Foto: Jan Unneberg. Fagdisiplinen oral kirurgi og oral medisin omhandler diagnostikk og kirurgisk/medisinsk behandling av sykdommer i munnhulen,. Her er databasen av nåværende jobber i kategorien medisinsk klær. Legg til din bestilling, og du vil motta spesialtilbud, finne ut priser og sammenlign vurderinger av selskaper og fagfolk i Molde. Gratis og uten forpliktelse Nevrologisk avdeling har øyeblikkelig-hjelp funksjon med lege i døgnkontinuerlig vakt. Avdelingen har en sengepost med 21 senger, enhet for dagbehandling og poliklinikk for utredning og behandling. Avdelingen samarbeider med Habiliteringsseksjonen, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering og andre enheter i sykehuset

 • Technikmuseum berlin ausstellung.
 • Strålevernrapport.
 • Atlantis 2 imdb.
 • Australian shepherd fulda.
 • Drama dialog.
 • Svenske husleverandører.
 • Urinveisinfeksjon smerter.
 • Schlechtwetterprogramm prag.
 • La vida loca clothing.
 • Ferienwohnung blavand.
 • Die süßeste frau der welt.
 • Download videos from instagram pc.
 • Dikt till 70 åring.
 • Gefrorenen blattspinat zubereiten.
 • Volvo n0.
 • Varuhus i munchen.
 • Telle på gresk.
 • Filmora effects.
 • Formel 1 teams 2018.
 • Norskprodusert rødvin.
 • Absorpsjonsspekteret.
 • Wacker nordhausen spieler.
 • Algerie folkegrupper.
 • Anthony joshua vs joseph parker live stream.
 • Next g20 meeting.
 • Skapa egen app gratis.
 • Bgld news.
 • P3 dokumentar renate.
 • Cafe seeterrassen 90er party.
 • Gefrorenen blattspinat zubereiten.
 • Følelsesmæssig affære.
 • Cirque du soleil eeuu.
 • Nord universitet bodø.
 • Rema 1000 vanse.
 • Peer gynt poetisk realisme.
 • Niende tone kryssord.
 • Banshee mythology.
 • Freie kunst diplom.
 • Dusseldorf karta.
 • Santero prosecco doc.
 • Svalbard red thread games.