Home

Kompetansemål norsk 10 trinn

Gjeldende læreplan Læreplan i norsk (NOR1-05) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Norsk (NOR01-06) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i norsk (NOR1-04) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Kjennetegn på måloppnåelse - norsk Kartlegging i norsk for språklige minoriteter Aktuelle nettsteder - norsk Ressurser for alle fag Hvordan ta i bruk nye læreplaner

Kompetansemål og vurdering 8.-10. trinn. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 8., 9. og 10. trinn når de leser kortere og lengre tekster i ulike sjangre, utforsker tekstenes kontekster og reflekterer over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen Kompetansemål etter 10. trinn, norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • delta i utforskende samtaler om litteratur, teater og film Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne • bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakpros

Læreplan i norsk (NOR1-05) - Udi

Læreplan i norsk (NOR01-06) - Udi

 1. Kompetansemål etter 2. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lytte til og samtale om skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk. Elevene viser og utvikler kompetanse i norsk på 1. og 2. trinn når de utforsker og bruker språket i lek og samhandling og til å bearbeide tekstopplevelser
 2. Læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv
 3. Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen
 4. Kompetansemål i norsk, etter 10. trinn, skriftlig kommunikasjon; orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget; lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninge
 5. Denne siden er knyttet til norske kompetansemål, men FLL passer også veldig godt i de danske og svenske læreplanene. Last ned Du kan også laste ned en PDF med alle kompetansemålene for 1. - 10. klasse samlet, eller lese dem direkte under knappen: 10. Trinn - formulere testbare hypoteser,.
Menneskerettigheter | Global skole

Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, Bestått Kompetanse for kvalitet: norsk 2, 5.-10. trinn kvalifiserer for opptak til Norsk fagdidaktikk 30 stp I tillegg kreves norsk 1, trinn 5-10, (30 studiepoeng) eller norsk 1 (30 studiepoeng) fra allmennlærerutdanningen. Søkere som får tilbud om studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å aktivt ta del i norskopplæring

lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, Publisert 15.01.2015, kl. 10.54 Oppdatert 15.01.2015, kl. 14.43 Del på Faceboo Studieside for Norsk 1 for 5.-10. trinn. Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no). Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen. Semesteroversikt, program- og emneplaner. Valgfritt emne Løper over flere semestre. 1. studieår. 1. semester Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) - utvalgte kompetansemål Religiøst mangfold diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og. Kompetansemål etter 7. trinn. Kompetansemål og vurdering 5.-7. trinn. Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese lyrikk, noveller, Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, danning og identitetsutvikling

Andre kompetansemål som delvis dekkes: Samfunnsfag 10. trinn. beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien; RLE 10. trinn. drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati; Naturfag 10. trinn ÅRSPLAN, NORSK og TEMA 1.TRINN 2018/2019. Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne Innhald Metode Vurdering 41 HAUST - FERIE 42 repetis jon og kartleg ging 43 repetis jon og kartleg ging 44 n, j 45 f, å Vennskap Norsk: Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtalar. Sette ord på egne følelser og meninger Norsk etter 10.trinn Beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temae Velg trinn og fag for å vise kompetansemål. Friluftsliv i skolen Norsk friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo. Tlf 23 31 09 80. post@norskfriluftsliv.no Kompetansemål etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleve

Kompetansemål: Norsk etter 10. trinn: • Vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Kunst og håndverk etter 10. årstrinn • Vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet Oppgaven bygger på kompetansemål i Kunst & håndverk etter 10.trinn. Aktuelle kompetansemål fra Religion, livssyn og etikk, Samfunnsfag og Norsk er foreslått i tilfelle man kunne tenke seg å gjøre et tverrfaglig opplegg ut av oppgaven. Oppgaven i pdf-format: Brunsame [NSVE] Read Full Post Kompetansemål etter 10. trinn. Visuell kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser; bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram; tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler Kompetansemål i norsk, etter 10. trinn, skriftlige tekster: skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder; gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekste Samlingsoversikt for Norsk 2, 5.-10.trinn vil være klar innen utgangen av mai 2018. Opptaksinformasjon Lærerutdanning eller tilsvarende og fullført minimum 30 studiepoeng norsk på høgskole-/universitetsnivå (Norsk 1)

norsk 10. trinn Gol ungdomsskule Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjo Norsk 10. trinn. Presentere viktige temaer, uttrykksmåter i sentrale samtidstekster, og sammenligne dem med framstillinger i klassiske verk, fra norsk litteraturarv: kjærlighet og kjønnsroller, helt og antihelt, virkelighet og fantasi, makt og motmakt, løgn og sannhet, oppbrudd og ansvar. Norsk 10. trinn i norsk er å skape mening gjennom å lytte, samtale og tale, og tilpasse språket til formål og mottaker. Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å mestre ulike muntlige kommunikasjonssituasjoner og kunne planlegge og framføre muntlige presentasjoner av ulik art Kompetansemål- etter 10 trinn I denne bloggen har jeg først og fremst tenkt på film i forhold til kunst-og håndverksfaget. Film kan også brukes i andre fag, eller som ett tverrfagelig opplegg som kan romme ett mangfold av emner Kompetansemål etter 10 trinn. Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 8., 9. og 10. trinn ved å trene på og bruke kunnskapar og ferdigheiter i stadig meir komplekse bevegelsessituasjonar, bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar.

Samfunnsfag 10. trinn. beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien; RLE 10. trinn. drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati; Naturfag 10. trinn Norsk 1 for 5.-10. trinn har samlinger torsdag og fredag følgende uker i høstsemesteret: Klasse A: 35, 41 og 46. Klasse B: 36, 42 og 47. Klassene fordeles så langt det lar seg gjøre ut fra geografi slik at flest mulig skal komme i klasse med deltakere fra samme skole/område Forslag til temaer og læringsmål Under finner du forslag til temaer og læringsmål for 8.-10. trinn. Når du klikker på et læringsmål kommer du til en side med ressurser. Temaene og læringsmålene er forslag til, ikke en fasit på, undervisning om 22. juli. De kan også være aktuelle for undervisning om andre terrorangrep. Tilbake [ Et kompetansemål er i norsk skole et definert mål i læreplanen for elevenes læring. I læreplanen Kunnskapsløftet-06 var målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag. Over kompetansemålene står grunnleggende ferdigheter, som er mindre konkrete og ofte mer tverrfaglig orientert.. I videregående skole er kompetansemål definert for hva elevene. Aktuelle kompetansemål for 2., 4., 7. og 10. trinn i årets FIRST® LEGO® League-oppdrag, CITY SHAPER℠ Om Fagfornyelsen og nye læreplaner 2020 I høst vil norske skoler få utsendt den nye læreplanen for Fagfornyelsen for å forberede seg til den skal tas i bruk høsten 2020

Kompetansemål etter 10. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk: Samfunnsfag: Naturfag: 10. trinn: Norsk: Samfunnsfag: LK06: Alle læreplane Norsk 2 for 5-10 trinn har samlinger mandag og tirsdag i uke 33, 38 og 44. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er høst- og vinterferie ved OsloMet. Har du fullført sjekklista for nye studenter? Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart Grip 3 Naturfag dekker kompetansemålene etter 10. trinn i Kunnskapsløftet for naturfag. Det betyr at verket fører deltakerne frem mot en standpunktkarakter og eksamen i naturfag. Boka skal også dekke mange av kompetansemålene i den nye modulbaserte planen for voksne som er fastsatt som forsøk i deler av landet fra 1.8.2017 til 1.8.2020

Kompetansemål - Store norske leksiko

 1. ering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv drøfte viktige omveltingar [
 2. Årsplan norsk, 10. trinn, 2016-2017 2 Periode Emne Kompetansemål K06 Læringsmål Materiell Vurdering for læring 34-21 Nynorsk Grammatikk - skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium -lese og analysere et bred
 3. Velkommen som student ved Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5.-10. trinn ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt eit haustsemester som vil vere spennande, trygt og inkluderande for alle våre studentar

Kompetansemål etter 4

Kompetansemål etter 2

 1. utt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på lan
 2. Kjøp 'Grip 3 Geografi Grunnbok, d-bok, Kompetansemål 8.-10. trinn' av Ingrid Værum Larsen fra Fagbokforlaget
 3. Kompetansemål i norsk, etter 10. trinn, skriftlig kommunikasjon; gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og språklige bilder og bruke noen av dem i egne tekster; planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og teks
 4. Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Jeg kan• Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. • Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning ordene i : - bruke BOI før jeg leser en tekst. -forklare hv
 5. Kompetansemål nr. 2 er dekket i oppgavene i Kosmos 8-10.. Historie. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annlei
 6. I denne tverrfaglige aktiviteten skal elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere et møte om en gitt konflikt i FNs sikkerhetsråd. Aktiviteten gir elevene god trening i de grunnleggende ferdighetene, samt muntlig kommunikasjon, undring og utforsking, og samfunnskritisk tenkning og sammenheng. Tema for FN-rollespillet skoleåret 2020/21 er atomnedrustning og konflikten mellom Iran og USA

Norsk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere gjennom den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet.. Norsk 1 er rettet mot lærere som ønsker undervisningskompetanse i norskfaget på ungdomstrinnet eller i videregående skole og utgjør de første 30 studiepoengene av de 60 studiepoengene som kreves 2. trinn. 3./4. trinn. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. Heldagsplass eller halvdagsplass. Søk om plass for ditt barn. Oppsigelse av plass. Norsk Norsk. English English. Logg inn på Skoleplattform Oslo. Elever og ansatte. Foresatte. Glemt passord (ansatte). Hvor mange norske kroner er 1,25 USD?b) Kompetansemål. Vis alle Skjul Kompetansemål til Reale nøtter. Tverrfaglige tema: Matematiske kunnskapsområde . lage og løyse problem som omhandlar samansette måleiningar (8.trinn) lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar. Kompetansemål Du bestemmer er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for barn og unge mellom 9 og 18 år. Under er en oversikt over utvalgte kompetansemål dere kan jobbe mot, ved å bruke Du bestemmer

Side 1 av 10 FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn 8.trinn MÅNED UK E TEMA LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMÅTER VURDERING August - september 34 - 38 Chap:1 Being young! On the Move 1 Diverse filmer mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan menin Tema: Matematikk i dagliglivet 2 Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre beregninger om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp budsjett og regnskap og gjøre greie for beregninger og presentere resultatene. Beskrivelse: Opplegget er både på norsk og på litauisk og er knyttet til kompetansemål i faget.I opplegget finner dere matematikkbegreper innen. Norsk 2: 5.-10. trinn er skreddersydd for deg som underviser på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i norsk 1 eller tilsvarende utdanning. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet

Kompetansemål for 1

 1. Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn i Bergen Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du elevenes grunnleggende ferdigheter, og legger til rette for læring hos barn og unge. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag
 2. Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 2013 ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06
 3. utter tilpasset en barneskoleklasse. Husk å sette av noen
 4. LK06 : Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Muntlig kommunikasjon: Skriftlig kommunikasjon: Språk, LK06: Alle kompetansemål i norsk etter 2. trinn. Linker. Utdanningsdirektoratet: Veiledning til læreplan i norsk; Grunnleggende ferdigheter i norsk; Til toppen
 5. istreres av Utdanningsdirektoratet.. Studiet er rettet mot lærere som har Norsk 1 eller tilsvarende forkunnskaper og som ønsker å styrke sin kompetanse og oppnå full undervisningskompetanse med 60 studiepoeng i norsk for undervisning på ungdomstrinnet eller i.
 6. Forside » 8.-10. trinn » Kompetansemål LK06 » Samfunnsfag. Samfunnsfag. LK06: Kompetansemål i samfunnsfag relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Utforskaren: Historie: presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot.
 7. Årsplan for 1. trinn Ormestad skole - side 4 2. ARBEIDSPERIODE UKE 37-39 TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. 1. gjenta eller videreføre en muntlig beskjed

Årsplan EUS norsk 10. trinn Elevene skal lese skjønnlitteratur ca. 30 min. i uka. Elevene skal ha nynorsk parallelt med temaet man jobber med. Se egen plan for nynorsk nedenfor. Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Vurdering 34-51 Språk Norsk språkhistorie Norsk språk i dag medie Kompetansemål Visuell kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser; bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram; tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidle Kompetansemål i norsk, etter 10. trinn, skriftlege tekstar: skrive ulike typar tekstar etter mønster av dømetekstar og andre kjelder; gjenkjenne verkemidla humor, ironi, kontrastar og samanlikningar, symbol og språklege bilete og bruke nokre av dei i eigne teksta Norsk. I norsk handler det Kompetansemål 10. trinn. Samfunnsfag . beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn; reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, 10. trinn. Naturfag: Kropp og helse

Video: Kompetansemål i naturfag 8

iktplan.no : Undervisningsopplegg i norsk, 10.trinn

Norsk 10. trinn 2019-2020, Haraldsvang skole UKE KOMPETANSEMÅL Emne Arbeidsmåte, læremidler 33 34-38 Lyrikkanalyse ulike litterære virkemidler. Læremidler: Kontekst, basisbok og oppgavebok., tekstsamlinger til Kontekstverket. Norsksidene.no. Utleverte ark. Grammatisk analyse Skrive og lese tekster på sidemå Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng Norsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. I yrkesfaglige utdanningsprogram er det kompetansemål etter Vg2 og etter påbygging til generell studiekompetanse Snart innføres den nye læreplanen på 8. og 9. trinn, mens 10. trinn venter ett år til før kompetansemål og vurderingsordning blir endret. Blant annet må politikere og fagfolk finne ut av hvordan eksamensordningen for 10. trinn skal se ut, noe som styrer mye av arbeidet til norsklærerne på ungdomstrinnet Norsk fordypning 8-10. trinn. HOVEDEMNER:. Utforming av språk og tekst. Tekst og mening. Kompetansemål - delmål. Tema - lærestoff. 8. trinn. Metodekompetanse.

ÅRSPLAN NORSK - 10. TRINN UKE EMNE SENTRALE KOMPETANSEMÅL (nummerert som på side 15-16 i Nye Kontekst Lærerens bok) ARBEIDSMÅTE VURDERING LÆREMIDLER 34/47 [10] Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder [12] Planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, o Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5. - 10. trinn Studiet bygger på Kunnskapsløftets sentrale elementer med vekt på kompetansemål, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring. Studiet gir, i tillegg til arbeid med litterære og språklige problemstillinger,.

Kompetansemål - First Lego Leagu

Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn 2019-20 FAG: Norsk Uke Sentrale kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34 39 samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserend Vurderingskriterier muntlig engelsk 10. trinn. Korrekt uttale på ofte brukte ord, men kan ha norsk intonasjon. En del grammatiske feil. En del feil ordvalg. Middels flyt. Kommunikasjonen kan stoppe opp av og til, må hjelpes i gang med mange spørsmål. Innhold: Eleven viser middels til lavt kunnskapsnivå, og er ganske overfladisk NORSK TEGNSPRÅK 1.-10. TRINN « saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp Det meningssøkende menneske Det miljøbevisste menneske Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 201

Kjøp 'Grip 3 Naturfag Grunnbok, Kompetansemål etter 8.-10. trinn' av Tove Haugsland fra Fagbokforlaget Forside » 8.-10. trinn » Kompetansemål LK06 » Norsk. Norsk. LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse (oppdatert august 2013) Muntlig kommunikasjo Klassetrinn: 8.-10. trinn Tid: 10 timer x 60 min. Vi oppfordrer elevene til å gjøre intervjuer eller besøke lokale bedrifter i denne oppgaven. Vi anbefaler derfor at oppgaven går over to skoledager for å ha nok tid til å lage avtaler, gjennomføre intervjuer og legge det opp i en nettavis Kompetansemål i norsk, etter 7. trinn, skriftlig kommunikasjon; velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler; Kompetansemål i norsk, etter 7. trinn, språk, litteratur og kultur; gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av menneske

Kompetanse for kvalitet: Norsk 2, 5

1.-4. trinn; 5.-7. trinn. Norsk; Matematikk; Engelsk; Naturfag; Samfunnsfag; KRLE; 8.-10. trinn Jeg synes dette er fantastisk. Jeg har alle elevene inne. Det elevene er aller mest fornøyd med, er at de kan markere viktig tekst, skrive huskelapper og få boken opplest. Lærer ved Tverlandet skole i Bodø, Malin T. Seivå 8.-10. trinn; Videregående. Biologi Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Engelsk Fransk Geografi Helse- og oppvekstfag Historie Idrettsfag Kjemi. Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk Religion og etikk Rettslære Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Teknikk og industriell produksjon. Om Smart boka. Smart bok er en læringsressurs utviklet av Gyldendal.

Norsk 2 for 5.-10. trinn (Kompetanse for kvalitet) - OsloMe

Etter 10. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame Kompetansemål 5.-7. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk Samfunnsfag: Naturfag: 7. trinn Norsk Samfunnsfag Naturfag LK06: Alle læreplane

Kompetansemål: Læreplan i norsk, 5

Kompetansemål for 5.-10. trinn - mellomtrinn og ungdomstrinn; Mål Evaluering Skulen aukar si kompetanse på den andre leseopplæringa og kan legge til rette slik at kvar elev lærer ut frå si næraste utviklingssone Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, Læreplan i matematikk 1.-10. trinn Læreplankode: MAT01-05 Side 7 av 15 utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon o norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig, og samtale om hvordan mening endres i forhold til ordvalg - sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til innhold, opphavsrett og personvern Lage egne nettsider F o r s l a g t i l b ø k e r ; «Rain Man», «Mathilda», «The Road Ahead», «1984» Tema: EU (Den europeiske union) Kompetansemål: Beskriv hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien og institusjoner i verdensøkonomien (8.-10. trinn). Beskrivelse: Opplegget passer best for ungdomsskolen. Her finner du fagtekt, film, spørsmål og nyttige linker. Konu: AB (Avrupa Birliği) Yetkinlik (bilgi, başarı, beceri): Norveç ekonomisinin temel.

Halloween | Let's Sort 28 | MalimoSpråk Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på dybdelæringLESETEATER 10: Sommer - "En dag i vannet" / "A day in theMalimo - norsk undervisningsmateriell Teaching ResourcesRikdom og fattigdom | Global skole

10. Rektor godkjenner nye fagplanar og ev. endringar LOKAL LÆREPLAN I NORSK 1.TRINN 1. Kompetansemål i faget Trinn 1 Periodeplan 1 Kompetansemål MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og or MATEMATIKKDAG FOR 10. TRINN - en alternativ måte å arrangere heldagsprøve på. Denne matematikkdagen er gjennomført for 10. klasse ved Kroken skole i Tromsø. Her følger en forklaring på hvordan de valgte å arbeide med dagen i forkant og av selve gjennomføringen. I teksten vil det refereres til en del vedlegg ÅRSPLAN MAT OG HELSE 6. TRINN Karl Johans Minne skole 1 Leksjon Tema Kompetansemål Læringsmål Dagens rett Vurdering/lekse 1 Bli kjent på kjøkkenet og lære hva god hygiene på kjøkkenet innebærer. Grundig gjennomgang av kjøkkenregler. Diskutere hva trygg mat er og hva det innebærer. Eleven kjenner kjøkkenet og arbeidsplassen sin Her er Tellesang. Salaby Intro. Bokmål; Nynors Utvikling av grunnleggende ferdigheter i tegnspråk står sentralt i studiet. I tillegg tar studiet utgangspunkt i skolens læreplaner og kompetansemål. Vi ønsker å gi deg verktøyet til å kunne bli en faglig ressurs på egen skole. Norsk tegnspråk 1 og 2 vil tilbys annen hvert år. Norsk tegnspråk 2, 1.-10. trinn tilbys i 2020/2021 8. trinn FAG LENKE TIL KOMPETANSEMÅL Periode 1 uke 34-39 VALG Hvorfor er din stemme viktig? Hvorfor er alt politikk? Hva betyr egne valg for deg selv og samfunnet? uttrykksformer Norsk • utforske og vurdere hvordan digitale medier påvirker og endrer språk og kommunikasjon • bruke fagspråk og argumentere saklig

 • Donaukreuzfahrt last minute.
 • Jessica arantes.
 • Polen shop online.
 • Lys symbol bil.
 • Brio barnvagn.
 • Photoshop cs6 bild komprimieren.
 • Россия 24 новости.
 • Hjemmelaget fruktstang.
 • Hundrelapp.
 • Facebook image size 2017.
 • Hvordan ta skjermvideo på iphone.
 • Hudklinikk trondheim.
 • Honor 9 elkjøp.
 • Bottenviken kart.
 • Lease 12 mnd.
 • Paypal klage.
 • Velferdssamfunn på engelsk.
 • Amok kryssord.
 • Asperger blogg.
 • Horoskop zwilling 2017 dezember.
 • Best fodmap app.
 • Ulike gentester.
 • Pølserulle.
 • Solfrid rørlien saue.
 • Ficus microcarpa verliert blätter.
 • Aviron perpignan rugby.
 • Nikotinfri snus onico.
 • Benmargskreft symptomer.
 • Trude berge ottersen.
 • Teuerste gemälde der welt.
 • Mietshaus in lippstadt.
 • Treningsfrue overkropp.
 • Koppholdere båt.
 • Coca cola nährwerte.
 • 3 monitore an laptop.
 • Små bloduttredelser i huden.
 • Bob fordeler.
 • Bus boston new york.
 • Http //survey.epinion.no/person nav2018.
 • Hanuman mantra text.
 • Drilling oder doppelpaar.