Home

Årsstudium administrasjon

Disse emnene er primært verktøyfag for senere studier og gir deg et årsstudium som er identisk med første år i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Du kan da fortsette på bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved å søke Samordna Opptak. I dette tilfellet kan det søkes om fritak for første studieår Administrasjon og organisasjonsvitskap er eit spesialisert statsvitskapleg fag. Det er eit samanliknande studie av politikk, forvaltning og organisasjon. Fokus vert retta særleg på utforminga og iverksettinga av offentleg politikk, korleis innhaldet og organiseringa av denne politikken vert til, og kva slags konsekvensar dette har for verdifordelinga i samfunnet Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium) Her finner du alt av informasjon om utdanning innen ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium) Alle årsstudium på nett. Bedriftsøkonomstudiet. Bedriftsøkonomstudiet er en årsenhet som gir deg en formell kompetanse i økonomi og administrasjon og egner seg godt som tilleggsutdanning eller i kombinasjon med annen høyskoleutdanning

Administrasjon og ledelse Bachelor i administrasjon og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter som kreves av en leder i en liten eller mellomstor virksomhet. Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i ledelse Studiene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse Administrasjon og organisasjonsvitenskap - Årsstudium Universitetet i Bergen Årsstudiet i administrasjon og organisasjonsvitenskap er et ettårig studium som omfatter 60 studiepoeng fordelt på to semester Usikker på hva du bør studere? Eller ønsker du å fordype deg i et fagområde du interesserer deg for? Ved å velge årsstudium på nett får du en fleksibel utdanning og kan studere når du selv ønsker og har tid. Les mer her Årsstudium i ledelse består av 60 studiepoeng: 30 studiepoeng er obligatoriske emner, og; 30 studiepoeng er valgfrie emner innen ledelse. De ulike emnene kan tas i den rekkefølgen du selv ønsker. Om du vil ta flere emner samtidig, eller om du vil ha pause i mellom, velger du selv avhengig av din egen kapasitet. Oversikt over emnene.

Økonomi og administrasjon - Årsstudium

Årsstudiet gir en grunnleggende innføring i økonomi og ledelse. Dette er kunnskap som er nyttig i de fleste yrkessammenhenger. Studiet passer for yrkesutøvere fra ulike bransjer og studenter med profesjonsutdanning som ønsker å bygge på med økonomi og administrasjon i fagkretsen. Det gir også grunnlag for videre studier innen det økonomisk-administrative fagområdet Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme emnesammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller ses på som et supplement for studenter som allerede har en bachelorgrad, for eksempel innenfor ulike profesjonsstudier Årstudiet passer for deg som ønsker en generell innføring i økonomi og administrasjon, men som ikke ønsker å ta et treårig bachelorstudium. Gjennom studiet skal du også få forståelse for hva som kreves for å etablere og drive egen virksomhet. Studiet gir mulighet for arbeid med økonomisk-administrative oppgaver

Universitetet i Bergen - Årsstudium i administrasjon og

 1. istrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det
 2. strasjon er nytt og hadde første opptak i 2019.Studiet krever generell studiekompetanse. Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars
 3. istrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Studiet inkluderer praktisk arbeid og gir relevant kunnskap om dagsaktuelle problemer. Du kan jobbe innen mange spennende områder, inkludert: Finansiell rådgiving
 4. istrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og ad

UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng Programmets innhold. Juss er et spennende fagfelt og gir kompetanse til å løse viktige problemer og konflikter. Juskunnskaper gir også kompetanse til å drive og organisere virksomheter. Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier Årsstudium i økonomi, ledelse, administrasjon » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning Vil du være med på bakrommet Årsstudium i Bodø og Steinkjer Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Hvis du er interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes er et årsstudium noe for deg. Etter fullført årsstudium er det mulig å søke opptak til andre året på flere av våre bachelorprogram innen økonomi og ledelse

Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, Studiet kan være starten på et lengre studieløp innen økonomi og administrasjon. Kunnskapsmål. Kunnskap og forståelse av allsidige økonomiske og administrative funksjoner som markedsføring,. Administrasjon og økonomi er et av tre programfag på utdanningsprogrammet Service og samferdsel Vg1, men kan tas som enkeltfag. Faget handler om å følge opp den daglige driften i en virksomhet, om etablering, rekruttering, organisering og finansiering av virksomheter.Til info: de to emnene. Årsstudium i bedriftsøkonomi gir grunnlag for videre studier i økonomi på Universitetet i Sørøst-Norge eller andre høgskoler/universiteter i inn- og utland. Du kan fortsette med bachelor i økonomi og ledelse, eller andre økonomistudier som bacelor i internasjonal markedsføriing og reiseliv eller bachelor i innovasjon og entreprenørskap Årsstudium i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, metodefag og andre emner. Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett Vi tilbyr studier innenfor mange ulike felter. Se hele vårt studietilbud for å finne studiene som passer best for deg

Økonomi og administrasjon master; Årsstudium bedriftsøkonomi; Årsstudium i juss; Årsstudium i personal- og organisasjonskunnskap; Årsstudium i Sport og Adventure; Årsstudium IT; Årsstudium statsvitenska Les denne saken på HiOFs nettsider. Studier; Studieprogram. S874O-KK Matematikk 1: 1.-7. trinn. geometri, måling, statistikk og sannsynlighet (15 studiepoeng

Økningen i antall studenter er størst på historiefag, IKT og økonomi og administrasjon. Informasjonsteknologi (IKT) er et av studiene som øker mye. Mer enn 18 prosent har fått tilbud om studieplass på IKT, og kvinneandelen fortsetter å stige. De siste årene har regjeringen tildelt midler til mange nye studieplasser innen IKT Årsstudium i administrasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark. Hvorfor studere Årsstudium i administrasjon og ledelse. Du får etterspurt og nyttig kompetanse; Du får innsikt i hvordan individer og grupper fungerer sammen i en organisasjon; Du lærer hvilke rettigheter brukere og publikum har i forhold til forvaltninge Vil du studere Administrasjon og organisasjonsvitenskap, årsstudium ved UIB? I 2019 var poenggrensen 37.5 for førstegangsvitnemål, og 50.9 for ordinær kvote. Klikk for å se hva vi tror opptakskravene blir i 2020

Root folder Studiehåndbok Studiehåndbøker 2005/2006 Studiehåndbok Studier ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Årsstudium i bedriftsøkonom Ledelse, nettbasert - årsstudium Er du kanskje allerede en leder, men mangler den formelle kompetansen innen økonomi og administrasjon? Årsstudium i ledelse ved UiT vil gi deg alt du trenger for å bli en god leder, enten du har ambisjoner om å bli leder eller allerede er det Årsstudium i økonomi og administrasjon. Våren 2013 fullførte jeg årsstudium i økonomi, ved Høyskolen i Lillehammer. Ettersom jeg allerede hadde fullført en bachelor, samt vært på utveksling i USA, hadde jeg fullført flere emner som falt inn under dette årsstudiet Bachelor i planlegging og administrasjon har som mål å gi deg som student brei kunnskap om samfunnsvitskaplege emne med innslag frå fagområde som samfunnsgeografi, sosiologi, statsvitskap, organisasjonsteori, økonomi og juss.Viktige trekk ved samfunnsvitskapleg tenkemåte og tverrfagleg samfunnsforsking er også ein viktig del av studiet Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium

Vil du studere administrasjon og organisasjonsvitenskap

Studiet er rettet mot studenter som har tatt både Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i økonomi og administrasjon eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, gir anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører Sjansen er stor for at du kommer inn på disse studiene - uansett karaktersnitt . Ved disse studieretningene kom alle kvalifiserte søkere inn i fjor Studier med oppstart 2014/2015 Informatikk, økonomi og administrasjon Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium 412 Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium Innlednin

ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP (årsstudium) i

 1. istrasjon og ledelse Bachelor Ad
 2. istrasjon - bachelorstudium Utvekslingssemester 5. semester Handelshøgskolen ved UiS har et stort internasjonalt nettverk. I høstsemesteret i det tredje året har du mulighet til å reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre faglig ansatte har nettverk som spenner over så og si alle verdensdeler
 3. istrasjon og organisasjonsvitenskap Inneholder emner (i 2018): Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig) AORG100A Examen facultatum - Innføring i ad
 4. istrasjon er i hovedsak et tilbud til deg som allerede har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi. ved Høgskolen i Innlandet, eller lignende økonomisk-ad
 5. istrasjon og innovasjon/ledelse og årsstudium i idrett, har venteliste. Venteliste på 'ledige studieplasser' Også på 'ledige studieplasser' er det ventelister i år. Både årsstudium i kunst og håndverk og musikk i Bergen har flere søkere enn plasser
 6. Overflytting mellom årsstudium og bachelorprogram. Dersom du har aktiv studierett på et studieprogram ved NLA, og ønsker overflytting til et annet studieprogram innen samme fagområde, kan du søke om dette. Søknadsfrister: For overflytting fra årsstudium til bachelorprogram i pedagogikk: 15. april (merk at det kan være plassbegrensning)

Årsstudium nettbasert - Nettstudier Høyskolen Kristiani

Årsstudium i bedriftsøkonomi; Påbygging i økonomi og administrasjon; Påbygging i regnskap og økonomirådgivning; Årsstudium i organisasjon og ledelse; Følg lenkene under for informasjon om studiene For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. april (dette gjeld også søkarar med International Baccalaureate).. Berre tre grupper må søke innan 1. mars:. Søkarar som søker om tidleg opptak; Søkarar som søker på basis av realkompetanse; Søkarar som har krav på særskilt vurdering; Dersom du søker særskilt vurdering og skal sende inn dokumentasjon i posten er adressa: Seksjon for. Jeg sa allerede når jeg begynte på BOL at jeg skulle studere økonomi etter fullført løp for å få mer formell kompetanse på dette området, og på grunn av en interesse for flere av de økonomiske fagene. Derfor valgte jeg høsten 2012 og starte på årsstudium i økonomi og administrasjon Alle Alle Alle Alle Høgskolen i Innlandet SUPP HOVED ORD ORDF SAMISK ORD ORDF SAMISK ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- HINN 209035 Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor 39.7 39 38.0 17 39.7 85 38.0 41 HINN 209050 Sykepleie, Elverum 45.6 828 39.6 369 45.6 1075 39.6 492 HINN 209052 Sykepleie, Elverum, deltid 48.6 477 37.6 143 48.8 634 37.6 195 HINN 209053 Sykepleie. Årsstudium 0 år x sp Aarhus. Bachelor i teologi med fordypning i missionsvitenskap. Bachelor 3 år 180 sp Siste nytt. Tenke utenfor boksen. 05.11.20. Ungdomsarbeideren. 02.11.20. FIH i sorg. 07.10.20. Flere saker Støtt FiH × Lukk Studier.

Administrasjon og ledelse - Bachelor (Nett) Høyskolen

 1. istration - Master of Science Exchange semester Semester 3 As a student in MA Business Ad
 2. Adresse: Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger (innkjøring Markensvegen) Telefon: 624 30 795/624 30 794 E-post: hikpost@inn.no Man-fre: 08.00-15.3
 3. istrasjon og organisasjonsvitenskap Inneholder emner (i 2010): Ingen tilhørighet funnet; Aktivt fra 2008 Periodisk evaluering - program (5-årlig): Ingen evalueringer funnet; Studieplan: Vår 2010; Høst 2010; Har du kommentarer av teknisk art til denne siden

Engelsk årsstudium gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk, litteratur og kulturkunnskap. Studiet kvalifiserer for vidare studium i engelsk på fordjupingsnivå, og kan utgjere ein del av ein bachelorgrad, t.d. bachelorgraden in språk og litteratur ved HVO Økonomi og administrasjon - utvekslingsmuligheter Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Mer informasjon om studieopphold i utlandet Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, bibliotekarutdanning, reiseliv og ex.phil. 64 750: 35 050: 26 500: 53 000-DG: Doktorgradskandidater----400 350: G: Utvekslingsstudenter----10 650: G2: Utreisende studenter på Erasmus+-program----15 95 Offisiell semesteråpning 2020. Den offisielle semesteråpning foregår i år på nett grunnet den pågående corona-situasjonen. Seremonien blir som vanlig både høytidelig og uformell, og sendes live klokken 1200 både på uis.no og på Facebook I morgen, søndag 15. april er frist for å søke høstens studier. Her har vi samlet en oversikt over hvilke av årets tilgjengelige studier som slapp inn alle søkerne i fjor

Studiekode : Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden Studier med oppstart 2015/2016 Informatikk, økonomi og administrasjon Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium 412 Informasjonsbehandling - nettbasert årsstudium Innlednin På våre fire studiesteder som er plassert fra Porsgrunns skjærgård i sør, via Bø og Notodden og helt opp til Raulandsfjellene, har du et stort utvalg studier å velge mellom. Om du liker friluftsliv, teknologi, miljøvern, helse og omsorg, design, øko Utdannelse: Bachelor Communications University of North Dakota, delgrad sosiologi University of North Dakota, årsstudium markedsføring og merkevarebygging Høgskolen i Finnmark Erfaring: Åtte år i PR-bransjen som rådgiver, prosjektleder og seniorrådgiver i henholdsvis PR-operatørene, Släger og King Street Communications Eit årsstudium i samfunnsfag passar godt saman med andre utdanningar, som andre samfunnsfag, kulturfag, økonomiske fag, idrettsfag eller sosialfag. Å utvide fagkompetansen med samfunnsfag vil vere nyttig for arbeid innan undervisning, offentleg og privat administrasjon eller organisasjonar. Les meir og sjå kva tidlegare studentar arbeider med

Årsstudium i samfunnsøkonomi; Årsstudium i økonomi og administrasjon; Ålesund # Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse; Bachelor i økonomi og administrasjon; Master in International Business and Marketing; Årsstudium i økonomi og ledels Etter fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år på disse bachelorutdanningene ved HVL: Friluftsliv; Idrett, fysisk aktivitet og helse; Idrett og kroppsøving; Du søker om opptak til 2. år gjennom vår Søknadsweb Fakultet, museum og sentre. Arkeologisk museum. Biblioteke

Spiller | FinnDinSpiller

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

 1. Her finner du en oversikt over Kurs i bedriftsøkonomi i Kvalsund. Finn et kurs nær deg. Søk gratis i Norges største og mest komplette
 2. Nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi gir en innføring i fagene organisasjon, markedsføring, strategi, bedriftsøkonomi og regnskap. Studiet passer både for nye studenter og for deg som er i jobb
 3. istration (MBA) er en praktisk rettet videreutdanning innen ad
 4. Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige
 5. istrasjon, regnskap og revisjon samt innovasjon og kunnskapsutvikling, tidligere enn i fjor
 6. istrasjon, bachelorstudium kull 13-16 Økonomi og ad

Årsstudium i Bergen - finn din utdanning her

Naturfag Årsstudium; New Product Development (MAR304) Norsk Årsstudium g; Offentlig politikk og administrasjon (OPA100) Operativsystemer, nettverk og programmeringsspråk (DFON2110) Organanisasjon og ledelse (ORL1000) Organisasjon og ledelse (ORG2000K) Organisasjonsfag (6010-1) Økonomi og ledelse; Økonomi og ledelse Ringerik VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 studier fordelt på fire byer, Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, og en rekke fagområder Kunst og håndverk, årsstudium, Kunst og handverk, årseining, Kunst og handverk, årseining: KH60: 60 sp: 20: Læringsmiljø og pedagogisk ledelse, Læringsmiljø og pedagogisk leiing, Learning environment and educational leadership in early childhood education: LPL: 30 sp: 21: Masterstudium IKT i læring: MASTER: 120 sp: 22: Masterstudium. Dette tilbudet er utarbeidet i tråd med Global Learning sin grunntanke: Blended-learning er nøkkelen til suksess i fleksible opplæringsløp. Vi ønsker å tilby opplæring som er fleksibel og digital, og dermed lett kan integreres inn i hverdagen Skole/administrasjon. Hanne Kristin Andersen Daglig leder, Bedriftsøkonom. årsstudium i psykologi, årsstudium i tegnspråk, PPU Ann Camilla Gunstad - montessoripedagog 6-12 år, allmennlærer Astrid Karsrud - lektor med tilleggsutdanning, startet på Montessoriutdanning 6-12 å

Økonomi og administrasjon - Universitetet i AgderMay-Helen Molvær Grimstad – WikipediaPlanlegging og administrasjon | Høgskulen i Volda

Årsstudium på nett - finn din utdanning her

Annelen har studert økonomi og administrasjon ved NTNU Ålesund og har også jobba i tingretten tidlegare. På fritida er ho glad i å trene og gå i fjellet, samt besøke familie og venner i heimstaden Hornindal. Kristian tok først eit årsstudium i historie ved Høgskulen i Volda 2007/2008 klikk lenker i kolonnene Fagstudium og Kravkode for mer info. Fagstudium Kravkode Type studium SUPP ORD* SUPP ORDF* Studie- kode; Barnehagelære Internasjonalt studieprogram økonomi og administrasjon: 46: IWE-EVU: IWE - Internasjonal sveiseingeniør IWE - Internasjonal sveiseingeniør IWE - International Welding Engineer: 47: MASTHELS: Klinisk helse- og omsorgsvitenskap Klinisk helse- og omsorgsvitskap Clinical health- and caring science: 48: KH60: Kunst og håndverk, årsstudium Kunst. Jus, årsstudium; Klasseleiing (Sunnfjord-regionen) Klimatilpassing i arealplanlegging; Kunst og handverk med vekt på design og arkitektur, 1-7; Kunst og handverk med vekt på design og arkitektur, 5-10; Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, bachelorprogram 2014-2017; Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, bachelorprogram 2015-201 Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med fagområdene teater, dans, opera, kunst og håndverk, design og billedkunst

Årsstudium i ledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

ANSA.no / Studier i utlandet / Før / Fag / Økonomi, jus, ledelse og administrasjon / Markedsføring / Spania markedsføring markedsføring i spania Publisert: 23.09.2014 11:02:5 Kari Mette Steine | Gamle Fredrikstad, Østfold, Norway | Søker stilling innen kontor/administrasjon/økonomi | 5 forbindelser | Se Kari Mette hjemmeside, profil, aktivitet, artikle Solveig Eitungjerde er på Facebook. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Solveig Eitungjerde og andre du kanskje kjenner. Facebook gir folk.. Lean (veltrimmet produksjon) er en av verdens mest brukte metodikker for helhetstenkning, kontinuerlig forbedring og god flyt og forenkling av prosesser. Her får du en introduksjon i hva LEAN går ut på

Studentparlamentet er klart - Universitetet i AgderHøgskolen i Molde studiekatalog 2017 by Tibe - IssuuSusann Marthinsen | Høyskolen KristianiaHald Internasjonale Senter – AnsatteCeline Dahl - Universitet i agder - Kristiansand-området
 • Yoga slynge.
 • Vekt buss.
 • Førsteinntrykk av en person.
 • Svenske husleverandører.
 • Ückeritz hotel.
 • Isolere kjeller over bakkenivå.
 • Bibelsk by kryssord.
 • Partial least squares.
 • Julerock musikkflekken 2017.
 • Asexuell behandlung.
 • La vida loca clothing.
 • Freakonomics overall summary.
 • Fluefiskesett sjøørret.
 • Tvättmaskin 12 kg.
 • Wikipedia pingviner.
 • Usb stick defekt daten retten freeware.
 • 1 zimmer wohnung euskirchen.
 • Marokkansk kylling couscous.
 • Stretch bukser dame.
 • Le premier jour du reste de ta vie distribution.
 • Japanska ambassaden monbukagakusho.
 • Brno zkk 601 review.
 • Trøstende ord til sørgende.
 • Engelske kanal svømming.
 • Jennifer rostock genau in diesem ton.
 • Tobias snape.
 • Sport union mühlheim ev 1945 mühlheim am main.
 • Postmodernisme filosofi.
 • Cls shooting brake.
 • Middtrekk.
 • War horse rollebesetning.
 • Best movies on netflix 2018.
 • Hinduismen lotusblomst.
 • Dominican republic world map.
 • Mobbing i skolen vg.
 • Stoisisme snl.
 • Gdańsk.
 • Myringoplastikk barn.
 • Sportspegeln programledare.
 • Ledig stilling apotektekniker trondheim.
 • Cerevisiae yeast.